21 marca Światowy Dzień Poezji


Święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.
Koncepcje poety i poezji są tak różnorodne, jak różnorodne są epoki, w których one istniały. Poezja zawsze pełniła ważną funkcje w życiu ludzi, a w szczególności Polaków, dla których była nauczycielką i podporą na trudne okresy w dziejach ojczyzny. Jest to szczególnie ważne, aby pamiętać o tym w  100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski.
Continue reading

Встреча послов и генеральных консулов ​​из стран Восточной Европы, Центральной Азии, России и стран Кавказа в Варшаве

2018.03.07 Warszawa . Minister Jan Dziedziczak . Villa Foksal . Otwarcie Narady Polonijnej . Fot. Tymon Markowski / MSZ

– Коллективная память о поляках на Востоке – долг и честь, – сказал заместитель министра Ян Дзедзичак, открывая двухдневную конференцию послов и генеральных консулов ​​из стран Восточной Европы, Центральной Азии, России и стран Кавказа.

– Сотрудничество с польской диаспорой и поляками за рубежом является одним из приоритетов польской Continue reading

Посещение выставки Г. И. Семирадского в Русском Музее

Семирадский Благодаря поддержке Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге и консула Эдиты Недзьведзкой, члены Конгресса поляков в СПб и Полонии СПб посетили выставку, приуроченную к 175-летию со дня рождения выдающегося польского художника Хенрика Семирадского.
Генрих Ипполитович Семирадский (1843–1902) — Continue reading

Встреча Конгресса поляков и лекция по фразеологизмам

В субботу 10 марта состоялась встреча Конгресса поляков на которой председатель Конгресса поляков п. Лилия Шишко представила материалы для проекта, посвященного 100-летию Независимости Польши, а также прошло обсуждение реализации проекта.
Затем, как обычно в субботу,
Continue reading

                Polacy w Petersburgu.     Projekt na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski.

100-lecie Niepodległości Polski

 

РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге» приглашает принять участие в образовательном проекте
Continue reading

8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet!

8 marcaDzień Kobiet, to coroczne święto kobiet obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Jest to święto o stosunkowo długiej tradycji, ponieważ ustanowione zostało w 1910 r., a więc 100 lat temu.
Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło kobiety do parlamentu i przyznało im pełnię praw. “28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. W art. 1 tego dekretu określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci.

Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób posłowie chcą uczcić 100 rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom.

Życzymy wszystkim Paniom, aby ten Dzień nie był tylko jednym dniem w roku z symbolicznym kwiatkiem, ale by tych dni było o wiele więcej, by Panie spotykały się z szacunkiem, życzliwością, dobrym gestem i słowem przez większą część swojego życia!

Встреча «Известные польские женщины» (Znane Polki)

польские женщины3 марта 2018 года в библиотеке имени Грибоедова состоялась встреча «Известные польские женщины»  (Znane Polki) из цикла «Диалоги по польски».
Татьяна Репина – магистр, лектор польского языка ознакомила слушателей с биографиями и историями двадцати знаменитых польских женщин, получивших известность в разные времена и разных сферах деятельности, таких как литература и поэзия (Wisława Continue reading

Load more