21 marca Światowy Dzień Poezji


Święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.
Koncepcje poety i poezji są tak różnorodne, jak różnorodne są epoki, w których one istniały. Poezja zawsze pełniła ważną funkcje w życiu ludzi, a w szczególności Polaków, dla których była nauczycielką i podporą na trudne okresy w dziejach ojczyzny. Jest to szczególnie ważne, aby pamiętać o tym w  100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski.

Romantyzm w literaturze polskiej był okresem, kiedy wartość poezji zaczęła być bardziej doceniana. Przyczynili się do tego polscy poeci, którzy podczas trudnych czasów, tuż po okresie rozbiorów zaczęli pełnić ważną rolę w życiu Narodu Polskiego. Liryk tworząc poezję narodową zaczął wpływać na ludzki światopogląd, uczyć miłości do Ojczyzny, zagrzewać do walki w trudnych chwilach oraz przede wszystkim utrwalać w Polakach, bo głównie o nich tu chodzi, patriotyzm do swojego kraju.

Adam Mickiewicz byl jednym z najwybitniejszych przedstawicieli poezji narodowej okresu romantyzmu.
Konrad Wallenrod to doskonały przykład Mickiewiczowskiej poezji, która odgrywa wiele ról w życiu czytelnika.

Czytaj Konrad Wallenrod