Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Petersburgu w dniu 11 listopada 2018 roku.

arcybiskup Tadeusz KondrusiewiczW Ojczyzny imię, na jej cześć Podnosimy czoła dumne.

W niedzielę 11 listopada 2018 roku w Małej Bazylice Swiętej Katarzyny Aleksandryjskiej została odprawiona uroczysta msza Święta w intencji naszej Ojczyzny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Celebrował mszę Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz . W wygłoszonej podczas Mszy homilii metropolita przypomniał wiernym historię Polaków w Sankt Petersburgu, o ich roli w odbudowaniu Odrodzonej Polski i o losach i dziejach Polaków w Leningradzie w latach radzieckich. Podczas mszy na ołtarzu zostały złożone dary od RSO „Kongres Polaków w SPb”, SKO „Polonia”, zespołu „Korale”-

Ciepłe słowa skierował do wiernych Proboszcz parafii Sw. Katarzyny Ojciec Tomasz Wytrwał.

Foto: Eugeniusz Martynowicz

Foto: Denis Sczegłow

Po mszy Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu Andrzej Chodkiewicz złożył kwiaty na pamiątkowej płycie nad kryptą ostaniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Foto: Eugeniusz Martynowicz

Wrzyscy zgromadzeni w Kościele razem z Pracownikami KG RP w SPb, dyrektorem Instytutu Polskiego w SPb Ewą Ziółkowską, zespołami polonijnymi zaśpiewli Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hymn POLONII.

Foto: Denis Sczegłow

Po mszy odbył się koncert zespołów polonijnych. Prezes RSO „Kongres Polaków w Sankt Petersburgu” Lilia Szyszko rozpoczełą go słowami z wiersza Karola Wojtyły : „Ojczyzna – kiedy myślę– wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam… „

Bazylika św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu

W wykonaniu zespołów polonijnych „Polskie kwiaty” Kierownik Olga Dełazari, „Korale” – dyrektor Maria Arefiejewa, „Gaik” kierownik zespołu Anastazja Szikier zabrzmiały pieśni patryotyczne: Kocham Cię, Polsko, Legiony to żołnierska nuta, Rozkwitały pąki białych róż, Czerwone maki na Monte Cassino, Deszcz, jesienny deszcz (muz. i sl. M. Matuszkiewicz), Biały Orzeł (muz. i sl. Roman Kolakowski), O, Polsko, kraju swięty (muz. F. Nowowiejski, sl. St. Belza), Madonno, Czarna Madonno, Polskie kwiaty (Tekst s. Magdalena Nazaretanka), Piękna nasza Polska cała, Płynie Wisła, płynie. I pod koniec wszyscy obecni zaśpewali Rotę (Autor: Maria Konopnicka,kompozytor: Feliks Nowowiejski)

Foto: Eugeniusz Martynowicz

W pamięć o wszytkich Polakach które nie doczekali się Niepodległości Polski zostały złożone kwiaty pod Krzyżem uratowanym przez petersburską Polkę Zofie Stepółkowską.

Видео: Михаил Фатеев

Торжественная месса (на польском языке), посвященная 100-летию независимости Польши. Всемирная акция — DO HYMNU! Концерт „Kocham cię, Polska!”

11 listopada
HYMN PAŃSTWOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, MARSZ POLONIA, ROTA

Памяти католических священнослужителей, убитых в 1918-1958 гг.

В храме св. Станислава в Петербурге был открыт мемориал, посвящённый памяти 425 католических священнослужителей разных обрядов и национальностей, убитых в тюрьмах, лагерях и ссылках на территории бывшего СССР.

Перед освящением мемориальной доски состоялась торжественная святая месса с участием архиепископа Паоло Пецци (ординария архиепархии Матери Божьей в Москве), архиепископа Челестино Мильоре, апостольского нунция в России, епископов Католической конференции епископата России Клеменса Пиккеля (ординария епархии св. Климента в Саратове), Иосифа Верта (ординария Преображенской епархии в Новосибирске), Кирилла Климовича (ординария епархии св. Иосифа в Иркутске), а также архиепископа Тадеуша Кондрусевича – минско-могилёвского митрополита. По окончании богослужения были зачитаны фамилии всех убитых 425 священнослужителей. Цветы к мемориальной доске возложили представители Генерального консульства Республики Польша и Польского института в Санкт-Петербурге, а также генеральные консулы Литвы и Германии. Читать дальше

życzenia

zyczenia

3 ноября Выезд к польским местам памяти на кладбищах С-Петербурга

groby polakow PetersburgВ субботу 03.11.2018 г. РОО «Конгресс поляков СПб» совместно с Генеральным Консульством Республики Польша в С-Петербурге организовали выезд к польским местам памяти на кладбищах С-Петербурга, а также уборку могил.
Встреча началась у Соловецкого камня, который был привезен из мест Соловецкого Лагеря Особого Назначения, в котором погибло множество поляков. Возложением венка почтили память поляков узников Соловков вице-консул Генерального Консульства Республики Польша в СПб Катажина Мельцушна-Вожьняк и сотрудники дипломатического корпуса. Члены организации РОО «Конгресс поляков СПб» и председатель организации Лилия Шишко, а также члены организации Полония СПб почтили память, возложив к Соловецкому камню цветы.
Затем присутствующие объехали польские места памяти на кладбищах С-Петербурга.
На Смоленском кладбище были убраны могилы известных поляков:
-Э. Пекарского — составителя первого научного словаря якутского языка
Читать дальше

Открытие выставки «Поляки в Петербурге » в Библиотеке национальных литератур (Библиотека им. А.С. Грибоедова, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова).

Polacy w Petersburgu1 ноября в 18.00 в Библиотеке национальных литератур (Садовая ул. д. 33) состоялось открытие баннерной выставки «Поляки в Петербурге».
Выставка организована РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге» и посвящена 100-летию обретения независимости Польшей.

11 ноября в память обретения независимости Польским царством (1815-1918) в 1918 году, после 123 лет, прошедших с момента третьего раздела Речи Посполитой (1795 год).
Выставка создана по мотивам книги Эвы Зюлковской «Петербург по-польски», вышедшей в Польше в 2011 году в польском издательстве «Мир книги» в Варшаве.
Читать дальше

1 ноября День всех святых

1 listopada 20181 ноября в День всех святых прошла Св. Месса в храме св. Станислава в С-Петербурге перед иконой Матери Божьей Ченстоховской которая была освящена во время Мессы. После мессы, по существующей вот уже много лет традиции, состоялась поездка на заупокойное богослужение в связи с Днем поминовения все усопших в католической церкви (2 ноября) в Левашово , на мемориальном кладбище жертв репрессий, где была подарена икона Матери Божьей Ченстоховской настоятелю левашовского храма «Всех Святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших» для всеобщего христианского почитания. Почтить память невинно погибших пришли вице-консул Эдита Недзьведзка, директор Польского института Эва Зюлковска, члены РОО Конгресс поляков в СПБ и Полонии СПб, а также прихожане католических приходов.

Load more