Propozycje z Polski

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA PISMA “WSPÓLNOTA POLSKA”
01.04.2019

Kwartalik „Wspólnota Polska” adresowany jest do członków oraz odbiorców działań Stowarzyszenia. Pierwszy człon tytułu odnosi się do działań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, drugi człon do Polaków poza granicami Polski.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tomasz Różniak,
a redaktorką prowadzącą Marta Sokołowska.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY W CHARAKTERZE AUTORÓW!

Zależy nam na pozyskaniu wartościowych tekstów dotyczących Państwa bieżącej i historycznej działalności na rzecz Polonii i Polaków. Ważne jest, aby teksty miały analityczny charakter (nie tylko opisowy), dotyczyły danego zjawiska ujętego problemowo oraz aby ich styl miał charakter artykułów, które będą chętnie czytane przez odbiorców (ciekawe teksty „do czytania”).

Proponowana tematy, zasady współpracy w portalu SWP
http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=6771/
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Warsaw Humanitarian Expo 2019
01.04.2019

W dniach 11-13.06. br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z firmami: Ptak Warsaw Expo oraz Lubawą, przy współdziałaniu wielu innych ministerstw, agend rządowych i instytucji organizuje Warsaw Humanitarian Expo 2019.

Będzie to impreza składająca się z trzech części: 1. wystawienniczej, 2.Warsaw Procurement Forum i 3. konferencji (Responsible Business for Humanitarian Emergencies), której przewodniczyć będzie Pan Minister Jacek Czaputowicz.

Cała impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta A. Dudy.

Dokładny bieżący program Warsaw Humanitarian Forum i Konferencji dostępne są na portalu wydarzenia (w dwóch wersjach
językowych: angielskiej i polskiej): http://humanitarianexpo.com
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na Polonijnego Nauczyciela Roku – edycja III 2019
28.03.2019

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością kierujemy do Państwa informację o już trzeciej edycji Konkursu „Polonijny Nauczyciel Roku”.

Niełatwe realia w jakich przychodzi pracować nauczycielom szkół polonijnych są warte, by zwrócić na nie szczególną uwagę. Bardzo często entuzjazm i patriotyzm nauczycieli to jedyne czynniki podtrzymujące funkcjonowanie szkoły.

W celu poprawy powyższej sytuacji Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” podejmuje liczne działania wspierane przez instytucje rządowe i parlamentarne, a ich pozytywne skutki będą widoczne już w niedalekiej perspektywie czasowej. Działania systemowe nie zmieniają jednak faktu, że zarówno teraz jak i w przyszłości będzie istniała potrzeba symbolicznego docenienia tych z nauczycieli, którzy mogą być twórczą inspiracją dla swoich koleżanek i kolegów z całego świata.

Temu właśnie ma służyć nagroda – tytuł „Polonijnego Nauczyciela Roku 2019″
Wierząc, że nasz Konkurs spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, zachęcamy gorąco do aktywnego w nim udziału.
Regulamin oraz załączniki dostępne na naszej stronie:
http://odnswp.pl/konkurs-na-polonijnego-nauczyciela-roku-edycja-iii-2019/

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: polonijnynauczycielroku@gmail.com

Z wyrazami szacunku i życzliwości
Zespół Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenia Wspólnota Polska
__________________________________________________________________________________________________________________________

VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych
15.03.2019

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że działa już oficjalna strona VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych:
http://wspolnotapolska.org.pl/zjazdnauczycieli/
Oprócz informacji na temat wydarzenia znajdziecie Państwo na niej także formularz rejestracyjny.
Za pośrednictwem strony będziemy także przekazywać Państwu aktualności zjazdowe.

Serdecznie zapraszamy

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________

Wschodnia szkoła letnia 2019
19.03.2019

Szanowni Państwo,

Wschodnia Szkoła Letnia ogłasza XXIX edycję. Szczegóły dostępne są w ząłacznikach.
Wschodnia Szkoła Letnia organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej o warunkach uczestnictwa:

Wschodnia_szkoła_letnia_2019
Kwestionariusz-WSL-2019

________________________________________________________________________________________________________________________
Бесплатное обучение в магистратуре университета Марии Кюри-Склодовской. Обучение на английском языке.
Poniżej przekazujemy do wiadomości informację na temat uruchamianego od 1 października 2018 roku nowego programu studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim o nazwie “Intercultural Communication in Education and the Workplace.” Są to studia bezpłatne.
Poniżej znajdują informacje w języku angielskim odnośnie ww. kierunku:

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin invites you for a new, tuition-free M.A. course “Intercultural Communication in Education and the Workplace”, with English as the language of instruction.
Modern society cannot exist without an intercultural education. Regular exposure to socio-cultural diversity helps to shape open, tolerant individuals with a competitive edge on the labour market. However, what is also important is the skill of communication and negotiation across cultures.

Please, see our websites for more detailed information on the programme:

http://www.umcs.pl/en/
https://bit.ly/2rLLUGl

Wschodnia szkoła letnia 2018
23.03.2018

Wschodnia Szkoła Letnia (zał. 1991) organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Gromadzi corocznie ok. 20 słuchaczy – młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych.
Wykłady prowadzi zmieniająca się grupa wybitnych specjalistów, pochodzących głównie
z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki.
Na program Szkoły składają się: seria wykładów, seminaria (kilka tematów do wyboru), objazdy naukowe oraz prezentacje instytutów, bibliotek i archiwów. Odbyły się dotychczas, w latach 1992-2017, dwadzieścia siedem sesji Szkoły. Wykładało łącznie prawie 100 profesorów, ukończyło Szkołę z dyplomem absolwenta „Wschodniej Szkoły Letniej UW” ponad 600 słuchaczy z 17 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z 3 krajów Azji I Kaukazu oraz 6 krajów Zachodu. Absolwenci kontynuują kariery w swych krajach, pełniąc często poważne funkcje w nauce (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja, Mołdawia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a także w organizacjach pozarządowych (szczególnie Białoruś), służbie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji (Ukraina, Bułgaria, Węgry) i mediach (Ukraina, Białoruś, Bułgaria).

Więcej o warunkach uczestnictwa:
Wschodnia_szkoła_letnia_2018
Kwestionariusz WSL 2018
Kwestionariusz WSL 2018angl
_________________________________________________________________________________________________________________
Konkurs „Śladami Polaków w…” Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
06.03.2018

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP już po raz drugi zaprasza Państwa do udziału w konkursie „Śladami Polaków w…”. Tym razem udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół polskich spoza Polski i polonijnych z całego świata!

ODN SWP pragnie realizować cel, jakim jest popularyzacja wiedzy o Polsce wśród uczniów szkół polonijnych. Formą realizacji będą tu wycieczki i programy edukacyjne poprzedzane projektami i konkursami pod wspólna nazwą: „Śladami Polaków w…” organizowane w krajach zamieszkania oraz ich zwieńczenie – pobyt edukacyjny w Polsce. Propagowanie wiedzy o Polsce i Polakach w dziejach Europy, ale także o Polsce współczesnej, wydaje nam się nie do przecenienia, jeśli chodzi o budowanie tożsamości i więzi uczniów z krajem pochodzenia ich rodziców i dziadków, a ponadto ma doskonałe znaczenie w zakresie motywowania uczniów do uczęszczania i kontynuowania nauki w szkole polonijnej.

Konkurs składa się z kilku etapów:

Uczniowie przygotowują prace plastyczne/literackie/inne na temat miejsc lub postaci związanych z Polską oraz ich krajem zamieszkania.
Nauczyciel zbiera wszystkie prace w szkole i wysyła zbiorową paczkę oraz skany/zdjęcia poszczególnych prac do ODN SWP.
Komisja konkursowa wybiera najlepsze prace z grupy starszej i najlepsze prace z grupy młodszej.
Autorzy najlepszych prac z grupy młodszej otrzymują nagrody rzeczowe.
Nagrodą dla Autorów najlepszych prac z grupy starszej jest zaproszenie na finał projektu w Warszawie, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne oraz turystyczno – krajoznawcze.
Dodatkowo w dniach 1.09 – 15.11.2018 w poszczególnych krajach nauczyciele realizują program edukacyjny poświęcony postaciom lub/i miejscom związanym z Polską i krajem zamieszkania. W ramach projektu edukacyjnego mogą odbywać się wycieczki do szkół polonica.

Celami projektu są:

Kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia oraz stymulowanie pracowitości i wytrwałości uczniów
Budowanie więzi z Polską uczniów polonijnych;
Poczucie tożsamości narodowej u uczniów poprzez pokazanie im miejsc związanych z Polską w kraju zamieszkania;
Integracja oraz inicjowanie i wspieranie aktywnego kontaktu młodzieży polonijnej z rówieśnikami z Polski;
Nauka oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz asymilacja językowo-kulturowa;
Wspieranie współpracy międzynarodowej nauczycieli.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli. Nagrodą jest kilkudniowy przyjazd do Warszawy oraz atrakcyjne programy edukacyjne w Państwa krajach zamieszkania.

Regulamin Konkursu Śladami Polaków w 2018
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Желающим участвовать нужно обратиться к председателю РОО «Конгресс поляков в СПб» Лилия Шишко
контакты на сайте в разделе Контакты

________________________________________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłamy informację dot. rekrutacji do Liceum Polonijnego Kolegium św. St. Kostki w Warszawie.

Z wyrazami szacunku,
Edyta Niedźwiedzka
Wicekonsul, I Sekretarz
Kierownik Referatu ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu
Telefon: +7 812 3363143, faks: +7 812 2744318
VOIP: 2227143