Życzenia od Alicji Ratyńskiej

Życzenia od Prezesa Kurskiego Związku Polskiej Kultury „Wspólnota Polska” Jana Zembrzuskiego

Życzenia od Wicekonsula RP w Sankt Petersburgu

Spotkanie Marszałka Senatu z Radą Polonii Świata

Spotkanie Marszałka Senatu z Radą Polonii Świata

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął we wtorek, 17 grudnia prezydium Rady Polonii Świata z jej przewodniczącą Teresą Berezowską na czele. Rozmowa dotyczyła współpracy Senatu z Polonią w nowej kadencji Izby oraz planowanego na 2021 r. VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

W spotkaniu wzięli także udział członkowie Prezydium Rady Polonii Świata: wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Bożena Kamińska, prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa, prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Alexander Zając, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat oraz przedstawiciel ZHP poza granicami kraju Tomasz Kostienko. W rozmowach uczestniczył też przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Kazimierz Michał Ujazdowski oraz zastępca przewodniczącego tej komisji, senator Wojciech Ziemniak.

Rada Polonii Świata skupia ponad 40 organizacji polonijnych z całego świata, koordynuje ich  wspólne działania oraz zwołuje Światowe Zjazdy Polonii i Polaków z Zagranicy. Ostatni, V Światowy Zjazd odbył się w 2018 roku w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości pod hasłem: „Łączy nas Niepodległa” .

Odrodzony w 1989 r. Senat ponownie objął opieką Polaków żyjących poza ojczyznąW 1990 r. powołano do życia Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, którego prezesem został marszałek Senatu I kadencji Andrzej Stelmachowski.

Marszałek Senatu jest patronem honorowym wielu inicjatyw na rzecz Polonii, a także ważnych wydarzeń z udziałem rodaków z zagranicy. Dzięki pracom Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senat dba o utrzymanie więzi z krajem przez Polaków i osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe za granicą. Interesuje się ich aktualnymi problemami i statusem prawnym w krajach zamieszkania. Inicjuje aktywność i współpracę środowisk polonijnych i polskich w świecie. Dba o ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, narodowej tradycji i obyczaju. Częste spotkania i  wizyty przedstawicieli organizacji polonijnych w  Senacie są doskonałą okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją w  środowiskach, które reprezentują, z ich problemami i potrzebami. https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,12293,spotkanie-marszalka-senatu-z-rada-polonii-swiata.html

Jarosław Nikołajenko dyplomant Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2019”

Final Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2019” dla Polaków z Zagranicy odbył się po raz 28 w Białymstoku 9-14 grudnia. Na konkurs przyjechalo konkursantów z 10 krajów .

Przestawiciel Rosji z RSO „Kongres Polaków w Sankt Petersburgu” Jarosław Nikołajenko wystąpil z utworami Adama Mickiewicza «Burza» i Juliusza Słowackiego «Jeżeli kiedy w tej mojej kraine» i został nagradzony dyplomem wyróżnienia 2 stopnia.W ciągu tego tygodnia finaliści oprócz recytowania swych wiersze, uczestniczyli w różnych warsztatach. Impreza się skonczyła koncertem gałowym w Białostockim Teatrze Lalek, gdie ucześniczyli wszystcy recytatorzy.

Gratulacje dla Jarosława!

Поздравление юбиляров Конгресса поляков в Петербурге

В субботу 14 декабря, в Ассоциации международного сотрудничества, прошло традиционное поздравление юбиляров-членов Конгресса поляков в Петербурге.

Юбиляры рассказали о себе и своем польском происхождении, о разных дорогах приведших их в Конгресс поляков в СПб.

Несколько поздравительных песен исполнил Хор “Kwiaty polskie”.

Отдельные слова поздравления и теплые пожелания адресуем пани Евгении Чугуновой, которой исполнилось в этом году 90 лет! Несмотря на годы пани Евгения полна сил, оптимизма и творческих устремлений. Пани Евгения, вместе с подругой Раисой спели несколько песен, вызвав у присутствующих неподдельное восхищение.

Все юбиляры получили благодарственные письма от Конгресса поляков и памятные презенты от Генерального консульства Республики Польша.

Вечер закончился праздничным угощением.

Встречу провела председатель Конгресса поляков в СПб Лилия Шишко.

Фото: Лепешкина Е.

Миколайки в Конгрессе поляков в Санкт-Петербурге

7 декабря 2019 г. в Доме Национальностей для детей Конгресса поляков в Петербурге был организован традиционный праздник Миколайки.

Дети играли вместе со сказочными персонажами, а затем поучаствовали в творческой мастерской, самостоятельно раскрасив украшения на елку. Самым маленьким в этом помогали родители.

Затем, дети собравшись в круг, узнали о традициях и символах приближающегося Рождества и вместе с руководителем хора Kwiaty polskie Ольгой Делазари разучили несколько коленд.

В конце встречи к детям пришел св. Миколай с подарками, приготовленными Генеральным консульством РП в Петербурге и Конгрессом поляков в Петербурге. Завершилась встреча чаепитием со сладостями.

Фото: С. Акопян.

Load more