Pamiętamy deportację Polaków

Foto Eugeniusz Martynowicz

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января – священная дата для всех жителей нашего города.

27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Ленинград — единственный в мировой истории город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.

Репортаж Фатеева Михаила о блокадном храме в Ковенском переулке.

27 января – День памяти жертв Холокоста

В январе 1945 года советские войска освободили Освенцим, самый крупный комплекс концентрационных лагерей и лагерей уничтожения

В память о петербургском епископе Антонии Малецком

В память о петербургском епископе Антонии Малецком 22.01.2023 в приходе Святой Екатерины Александрийской состоялась встреча, подготовленная РОО «Конгрессом поляков в СПб». Сердечно благодарим Михаила Фатеева за блестящую лекцию о жизни и героическом служении Епископа Антония Малецкого, отца Яцека Дудка за мудрый комментарий и совместную молитву ,  священника Кшиштофа Пожарского за предоставление интереснейшей выставки, а также организаторов – Лилию Шишко, Алексея Суворова, Богдана Сосюк.

80-летие прорыва блокады Ленинграда

18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда – этот момент стал переломным в битве за город на Неве.

Свято чтим память ленинградцев и защитников города.

Święto Trzech Króli

6 stycznia to w Polsce Święto Trzech Króli – święto, które dopełnia bożonarodzeniowy cykl obchodów! Święto to jest przecież punktem przecięcia tradycji katolickiej i narodowej. Kościół Rzymskokatolicki obchodzi w tym dniu uroczystość Objawienia Pańskiego na cześć trzech wschodnich mędrców Kaspera, Melchiora i Baltazara przybyłych do Betlejem, aby dodać pokłony Jezusowi i przynieście dary: złoto, kadzidło i mirrę. Wszyscy wierni katolicy zobowiązani są do czynnego uczestnictwa we Mszy W Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościołach święci się kadzidła oraz kredę. Po powrocie do domów wierni wypisują nią na swoich drzwiach wejściowych formułę „K+M+B” czy “C+M+B” i dodają aktualny rok. Według jednej z wersji ten  napis pochodzi od łacińskiego zwrotu Christus mansionem benedicat (C+M+B), czyli: „Niech Chrystus błogosławi mieszkanie!”  W tradycji ludowej formuła ta jest zwykle interpretowana jako pierwsze litery imion Mędrców Wschodu, którzy przybyli, aby pokłonić się Chrystusowi. Święto Trzech Króli  to celebracja radosnego spotkania Boga i Jego ludu. To wyjaśnia szczególny charakter tego święta. Inne święta Bożego Narodzenia mają charakter rodzinny. Święto Trzech Króli jest świętem ludowym, któremu towarzyszą festyny, maskarady i odświętne procesje. W tym dniu zwyczajem jest odwiedzanie się, wymiana darów i oczywiście wybieranie Migdałowego Króla! W tym dniu zwyczajowo piecze się różne ciasteczka i wkłada do nich orzech migdałowy – ten, kto go dostanie, zostanie Królem Migdałowym. A Migdałowy Król zasługuje na szczególny honor i szacunek w tym dniu! Należy zaznaczyć, że Święto Trzech Króli ma dla katoliców mieszkających w Rosji, szczególne znaczenie. Rzeczywiście, w tym dniu Rosyjska Cerkiew Prawosławna będzie obchodzić Wigilię Narodzenia Pańskiego. To okazja do dzielenia się z prawosławnymi całą radością obchodów Bożego Narodzenia, pozostając jednocześnie wiernymi Kościołowi Katolickiemu. Wesołych świąt! 

Inf. przygotował Jarosław Bołdzinow

Заупокойная месса по Папе на покое Бенедикте XVI

4 января в Успенском соборе епископ Николай Дубинин отслужил заупокойную мессу по Папе на покое Бенедикте XVI. Понтифик был близким сотрудником святого Иоанна Павла II, еще будучи архиепископом неоднократно посещал Польшу. Немало связывало этого Папу и с Россией. В 2006 году он провел молитвенный телемост с петербургскими католиками, собравшимися в церкви св. Екатерины. При Бенедикте XVI были установлены полноценные дипломатические отношения между Россией и Ватиканом.
5 января Папа на покое будет похоронен в гротах собора святого Петра в Ватикане, в той самой часовне, где ранее покоилось тело святого Иоанна Павла II.

Load more