Święto Trzech Króli

6 stycznia to w Polsce Święto Trzech Króli – święto, które dopełnia bożonarodzeniowy cykl obchodów! Święto to jest przecież punktem przecięcia tradycji katolickiej i narodowej. Kościół Rzymskokatolicki obchodzi w tym dniu uroczystość Objawienia Pańskiego na cześć trzech wschodnich mędrców Kaspera, Melchiora i Baltazara przybyłych do Betlejem, aby dodać pokłony Jezusowi i przynieście dary: złoto, kadzidło i mirrę. Wszyscy wierni katolicy zobowiązani są do czynnego uczestnictwa we Mszy W Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościołach święci się kadzidła oraz kredę. Po powrocie do domów wierni wypisują nią na swoich drzwiach wejściowych formułę „K+M+B” czy “C+M+B” i dodają aktualny rok. Według jednej z wersji ten  napis pochodzi od łacińskiego zwrotu Christus mansionem benedicat (C+M+B), czyli: „Niech Chrystus błogosławi mieszkanie!”  W tradycji ludowej formuła ta jest zwykle interpretowana jako pierwsze litery imion Mędrców Wschodu, którzy przybyli, aby pokłonić się Chrystusowi. Święto Trzech Króli  to celebracja radosnego spotkania Boga i Jego ludu. To wyjaśnia szczególny charakter tego święta. Inne święta Bożego Narodzenia mają charakter rodzinny. Święto Trzech Króli jest świętem ludowym, któremu towarzyszą festyny, maskarady i odświętne procesje. W tym dniu zwyczajem jest odwiedzanie się, wymiana darów i oczywiście wybieranie Migdałowego Króla! W tym dniu zwyczajowo piecze się różne ciasteczka i wkłada do nich orzech migdałowy – ten, kto go dostanie, zostanie Królem Migdałowym. A Migdałowy Król zasługuje na szczególny honor i szacunek w tym dniu! Należy zaznaczyć, że Święto Trzech Króli ma dla katoliców mieszkających w Rosji, szczególne znaczenie. Rzeczywiście, w tym dniu Rosyjska Cerkiew Prawosławna będzie obchodzić Wigilię Narodzenia Pańskiego. To okazja do dzielenia się z prawosławnymi całą radością obchodów Bożego Narodzenia, pozostając jednocześnie wiernymi Kościołowi Katolickiemu. Wesołych świąt! 

Inf. przygotował Jarosław Bołdzinow