100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

«Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!».

С днем Великой Победы!

Поздравляем всех с 75-й годовщиной Победы над нацизмом!

Вспоминаем в этот день своих близких и родных, которые погибли в дни страшной войны и блокады. Чтим подвиги и труд во имя этой тяжелой победы.

Желаем всем мирного неба, крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Wideo-konferencja organizacji polonijnych Pólnocno-zachodniego regionu Rosji, organizowaną przez RSO „Kongres Polaków w Sankt-Petersburgu”

Opracowanie wideo M. Fateew

Szanowni Państwo,
pragniemy podziękować wszystkim Uczestnikom za tak liczną obecność w dniu 3 maja 2020 roku na wideo-konferencji organizacji polonijnych Pólnocno-zachodniego regionu Rosji, organizowaną przez RSO „Kongres Polaków w Sankt-Petersburgu” z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski oraz Światowego Dnia Polonii.
Konferencję poprowadiła prezes Kongresu Polaków w SPb Pani Lilia Szyszko, która serdecznie przywitała uczestników Konferencji, a było ich ponad 60.
Po krótkim filmie o Konstytucji 3 maja i wysłuchaniu Hymnu RP zotał przeczytany list od Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego oraz Wicepzewodniczącej Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami Pani Janiny Sagatowskiej i Pani Marii Koc.
Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Prelegentów, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji.
Jako pierwszy, z optymizmem i wiarą w lepszą przyszłość, przemawiał Konsul Generalny RP w SPb Grzegorz Ślubowski. Pani Magdalena Okaj (Kierownik Wydziału Ruchu Osobowego, Spraw Prawnych, Pomocy Konsularnej i Polonii ) przypomniala wszystkim ze biało-czerwone barwy i flaga RP są symbolem patriotycznych wartości– Honoru i Odwagi.
Ojciec Tomasz Wytrwał (Proboszcz Bazyliki Św.Katarzyny w Sankt Petersburgu) przypomniał że w Polsce elementem bardzo istotnym jest związek kultu maryjnego z naszą historią narodową.
Pan Heronim Grala (polski historyk, badacz dziejów Rosji, dyplomata.) w bardzo ciekawym krótkim wykładzie o Konstytucji 3 Maja zaznaczył że jak każda konstytucja, była to ustawa zasadnicza, tworząca zręby ustroju, była potrzebna do sprawnego funkcjonowania państwa. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, konstytucja była symbolem dążeń narodu, dokumentem przypominającym o tradycjach niepodległościowych naszego państwa.
Dalej był przedstawiony slajd- reportaż o złożeniu kwiatów na tablicy pamiątkowej w Bazylice Sw. Katarzyny w miejscu pochowku twórcy Konstynucji — Stanislawa Augusta Poniatowskiego, pod pomnikiem Adama Mickiewicza i przy tablicy Biskupa Antoniego Maleckiego, patrona Kongresu Polaków w SPb , o tym że w kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes dzwony odegrały Mazurek Dąbrowskiego.
Od organizacji Polonijnych glos zabrali Pan Czesław Błasik ( Prezes SKO „Polonia”), Pani Natalia Kopiecka (Prezes Autonomii Polaków w Karelii), Pani Władysława Pawłowska (Prezes PMSz w SPb), Pani Wiktoria Rechaczowa (Prezes SKO Polonia w Archangitlsku), Pani Tatiana Rakus (Dyrektor Domu Polskiego w SPb), kierowniki Zespolów folklorystycznych: Pani Natalia Szykier (zespółl „Gaik”), Pani Maria Arefjiewa (zespół “Korale”). W prezencie dla uczestników konferencji, Chór Kongresu Polaków w SPb „Polskie kwiaty” zaśpiewał polskie piosenki.
Na zakończenie przewodnicząca Konferencji Pani Lilia Szyszko przypomniała o tym że 2020 rok jest rokim Jana Pawla II i zachęciła do dania świadectwa przywiązania do papieża Polaka i wierności Jego nauczaniu, złożyła życzenia zdrowia , świetnych pomyslów i spełnienia wszystkich planów, w tym otwarcia Domu Polskiego w SPb
Szczególne podziękowania należą się dla Pani Heleny Lepioszkinej, która zabiespieczyła odpowiednią obsługę techniczną i logistyczną.

Prezes RSO «KongresPolakow w SPb»Lilia Szyszko

(без названия)

Pismo z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, skierowane przez Wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Wiceprzewodniczące Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą — Panią Janinę Sagatowską oraz Panią Marię Koc.

День Полонии и поляков за границей

fot.Tytus Zmijewski

День полонии и поляков за границей, который отмечают 2 мая, был утверждён Сеймом Республики Польша в 2002 году. За этой инициативой стояло признание «многовековых достижений
и вклада полонии и поляков за границей в возвращение Польшей независимости, верности и привязанности к «польскости», а также помощь Отчизне в самые трудные моменты».

Польские диаспоры существуют практически в каждой стране мира. По данным МИД РП, за границами Польши проживает на сегодняшний день ок. 20 миллионов поляков и лиц польского происхождения.

День Полонии – это праздник миллионов людей, которые в этот день вспоминают своих предков и чтят их за вклад в борьбу за независимость Польши.

Экскурсия по выставке «Миры Бронислава Пилсудского: из фондов МАЭ РАН»

Представляем вашему вниманию авторскую экскурсию старшего научного сотрудника МАЭ РАН Вероники Беляевой-Сачук по выставке «Миры Бронислава Пилсудского: из фондов МАЭ РАН». Вероника Беляева-Сачук расскажет об удивительной и сложной судьбе Бронислава Пилсудкого и о тех коллекциях, которые он собрал во время пребывания на Сахалине в качестве политического ссыльного на рубеже XIX-XX вв.

Альбом «Мир айнов глазами Бронислава Пилсудского. Коллекции Кунсткамеры» (авторы-составители А.М. Соколов, В.А. Беляева-Сачук, ответственные редакторы А.В. Головнёв, М. Вырва) — http://lib.kunstkamera.ru/rubrikator/06/978-5-88431-372-9

Источник: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук

Load more