List z życzeniami skierowany przez Sekretarza Stanu w MSZ Sz. Szynkowskiego vel Sęk do Polonii i Polaków poza granicami.

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej, które przypadają na 2 maja przekazujemy w załączeniu list z życzeniami skierowany przez Sekretarza Stanu w MSZ Sz. Szynkowskiego vel Sęk do Polonii i Polaków poza granicami kraju z okazji polonijnego Święta.

    Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

2 мая 2019 года состоится святая месса по случаю Дня Полонии и поляков за границей, а также по случаю Дня Конституции 3 мая.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 roku o godz. 10.00 w Bazylice św. Katarzyny (Newski Prospekt 32/34) odprawiona zostanie Msza Święta z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta 3 Maja.

Уважаемые Дамы и Господа,

любезно информируем, что 2 мая 2019 года в 10.00 в базилике св. Екатерины Александрийской (Невский проспект, 32-34) состоится святая месса по случаю Дня Полонии и поляков за границей, а также по случаю Дня Конституции 3 мая.

Wielkanoc w Petersburgu

Wielkanoc 2019

21 апреля,  люди польского происхождения из Конгресса поляков в Петербурге собрались, чтобы вместе отпраздновать светлый праздник Воскрешения Христа.
Перед началом встречи Константин Марковский создал весеннее настроение исполнением на фортепьяно прекрасной музыки, а зал был декорирован пасхальными картинами Алисы Волковой.
Хор “Kwiaty polskie” поздравил всех, исполнив пасхальные песни.  Затем  присутствующие традиционно поделились друг с другом пасхальными яйцами которые принесли с собой.
Руководитель Конгресса поляков в Петербурге Лилия Шишко в своем приветственном слове процитировала строчки из поэмы Кароля Войтылы «Wigilia Wielkanocna».
Поздравительное слово, собравшимся полякам, сказал Генеральный консул РП в СПб Анджей Ходкевич, а также священник прихода Девы Марии Лурдской Вадим Шайкевич.
Затем дети из ансамбля «Поляне» пригласили желающих к национальным польским танцам.
После небольшого отдыха все присутствующие поделились на несколько команд и под руководством Лилии Шишко представляли свои творческие поздравления, читали стихи, пели и танцевали.

В этот вечер звучало много песен и свои поздравления представили Ольга Делазари, Юлия Куликова Коротько и Тамара Лешчинская.
Завершающим аккордом вечера стало участие всех гостей вечера в торжественном Полонезе.

Фото: Eugeniusz Martynowicz

Не дадим закрыться школе польского языка имени Адама Мицкевича в Петербурге

Недавно объявили, что в Центральном районе города Санкт-Петербурга закрывают школу польского языка имени Адама Мицкевича, которая на данный момент является единственным учреждением, где изучается язык и культура Польши. Сейчас в школе обучаются с 5-го по 10-й классы. Сама школа в нормальном состоянии, где можно учиться и получать образование. Дети участвуют в спортивных соревнованиях, танцуют в ансамбле «Поляне», путешествуют по самой Польше, устраивают достойные праздники. Нельзя просто так взять и сломать мостик к новым знаниям!

Уже собрано более 600 подписей.
Не дадим закрыться школе польского языка —подпишите петицию

Triduum Paschalne na trzy dni przed Wielkanocą

Triduum PaschalneWielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne — najważniejsze uroczystości tego tygodnia. Tworzy je również Wielki Piątek i Wielka Sobota. Istotą tych dni jest uświęcenie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, podczas której wspominany jest wjazd Jezusa do Jerozolimy i przypomnienie męki pańskiej, a kończy się poranną mszą rezurekcyjną w Wielką Niedzielę.

W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych ma miejsce uroczysta msza sprawowana w godzinach porannych przez biskupa diecezjalnego nazywana Mszą Krzyżma. Podczas niej poświęcane są nowe oleje do namaszczeń w trakcie chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. Również na tej mszy odbywa się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

W kościołach parafialnych ma miejsce tylko jedna uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana wieczorem. W jej trakcie podczas śpiewu «Chwała na wysokości» biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną i aż do niedzielnej mszy rezurekcyjnej są używane kołatki. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do tzw. «Ciemnicy» (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek

Nabożeństwo Wielkiego Piątku jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa zabitego na krzyżu. Tego dnia obowiązuje ścisły post. Jest to jeden z dwóch dni w roku (także Wielka Sobota) w którym Kościół katolicki nie sprawuje ofiary mszy. Tego wieczoru odbywa się adoracja krzyża, podczas której kapłani i wierni całują rany Jezusa. Po adoracji Najświętszy Sakrament zostaje przyniesiony z Ciemnicy i następuje komunia św. Po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do grobu.

Wielka Sobota jest przedostatnim dniem Wielkiego Tygodnia. Tradycją tego dnia, zarówno w Kościele katolickim, jak i Cerkwi prawosławnej jest święcenie pokarmów.

W tradycyjnym koszyczku wielkanocnym tzw. święconce znajdują się jaja — symbol nowego życia, kiełbasa, pieczywo — przypominający o «chlebie żywym, który zstąpił z nieba», sól — chroniąca od zepsucia, a także pieprz czy chrzan symbolizujące mękę Pańską.

Встреча «Восстановление родословной семьи польского происхождения».

Genealogia polska13 апреля РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге» провел повторную встречу «Восстановление родословной семьи польского происхождения» в связи с большим количеством интересующихся данной темой.

Лекцию прочитал вице-президент Русского генеалогического общества, члена Совета Российской генеалогической федерации Станислав Экземпляров. Он представил список сайтов, которые можно использовать для поиска польских предков, а также адреса архивов, которые не представлены в интернет. По каждому ресурсу были даны ценные рекомендации по особенностям поиска и найденной информации.

Участник встречи, Владимир Глазков, который является членом Русского генеалогического общества , поделился особенностями поиска польских корней, а Лилия Шишко рассказала об одной из своих семейных ветвей, которая участвует в съезде Гродненских Родов. http://www.rodygrodzienskie.pl/
Встречу провела председатель РОО «Конгресс поляков в СПб» Шишко Лилия
Genealogia polska

Cвятая месса в память о жертвах Катынской трагедии и авиакатастрофы под Смоленском.

6 апреля в Санкт-Петербурге, в базилике св. Екатерины Александрийской прошла святая месса в память о погибших в Катыни в 1940 году и в катастрофе под Смоленском 2010 года.
Мессу отслужил настоятель базилики св. Екатерины Томаш Вытрвал.
После мессы вице-консул Республики Польша в С-Петербурге Эдита Недзьведзка обратилась к собравшимся с речью, а также прочла последнее слово президента РП Леха Качиньского, адресованное организаторам и участникам торжественного мероприятия в Гожуве-Велькопольском в рамках 70-ой годовщины Катынского расстрела.
Вице-консул Эдита Недзьведзка и директор Польского института Эва Зюлковска возложили цветы к кресту и зажженным 96 свечам, в память о 96 погибших в авиакатастрофе, а также к выставке, подготовленной РОО «Конгресс Поляков в Санкт-Петербурге», увековечивающей жертв смоленской катастрофы. Слово также взяли председатель КПО «Полония в Санкт-Петербурге» Чеслав Бласик и председатель «Конгресса поляков в Санкт-Петербурге» Лилия Шишко, напоминая об опрельских событиях 10.04.2010, отдельно вспоминая о роли Леха Качиньского, Марии Качиньской и Мачея Плажиньского в жизни петербургских поляков, в том числе об их участии в открытии Польского дома в Петербурге.

Фото: Мартынович Евгений.

Load more