8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet!

8 marcaDzień Kobiet, to coroczne święto kobiet obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Jest to święto o stosunkowo długiej tradycji, ponieważ ustanowione zostało w 1910 r., a więc 100 lat temu.
Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło kobiety do parlamentu i przyznało im pełnię praw. “28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. W art. 1 tego dekretu określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci.

Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób posłowie chcą uczcić 100 rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom.

Życzymy wszystkim Paniom, aby ten Dzień nie był tylko jednym dniem w roku z symbolicznym kwiatkiem, ale by tych dni było o wiele więcej, by Panie spotykały się z szacunkiem, życzliwością, dobrym gestem i słowem przez większą część swojego życia!

Leave a Reply

Your email address will not be published.