Środa Popielcowa (14.02.2018)

Z obchodami Środy Popielcowej (14.02.2018) w Kościele katolickim związany jest zwyczaj posypywania głów wiernych popiołem. Ksiądz wypowiada wtedy słowa “Prochem jesteś i w proch się obrócisz”.
Zwyczaj posypywania głowy popiołem w Środę Popielcową wprowadził papież Urban II w 1091 roku. W tym czasie ustalono także, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.
Głównym celem Środy Popielcowej oraz obrzędu posypywania głów popiołem jest przypomnienie o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija.
Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim okres czterdziestodniowego postu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.