8 marca — Międzynarodowy Dzień Kobiet!

8 marcaDzień Kobiet, to coroczne święto kobiet obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Jest to święto o stosunkowo długiej tradycji, ponieważ ustanowione zostało w 1910 r., a więc 100 lat temu.
Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło kobiety do parlamentu i przyznało im pełnię praw. «28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. W art. 1 tego dekretu określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci.

Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. W ten sposób posłowie chcą uczcić 100 rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom.

Życzymy wszystkim Paniom, aby ten Dzień nie był tylko jednym dniem w roku z symbolicznym kwiatkiem, ale by tych dni było o wiele więcej, by Panie spotykały się z szacunkiem, życzliwością, dobrym gestem i słowem przez większą część swojego życia!

Встреча «Известные польские женщины» (Znane Polki)

польские женщины3 марта 2018 года в библиотеке имени Грибоедова состоялась встреча «Известные польские женщины»  (Znane Polki) из цикла «Диалоги по польски».
Татьяна Репина — магистр, лектор польского языка ознакомила слушателей с биографиями и историями двадцати знаменитых польских женщин, получивших известность в разные времена и разных сферах деятельности, таких как литература и поэзия (Wisława Continue reading

GRATULUJEMY! Полька Малгожата Шумовская удостоена «Серебряного медведя» за фильм «Лицо»

szumowskaПольский режиссер Малгожата Шумовская удостоилась премии Берлинского кинофестиваля. Жюри присудило ей «Серебряного медведя» за фильм «Twarz». Отметим, что это уже вторая премия, присужденная Шумовской жюри Берлинского кинофестиваля. В 2015 году она была удостоена «Серебряного медведя» за фильм «Body/Тело».
GRATULUJEMY!
Источник: Radiopolsha

Лекция кинорежиссера Михаила Фатеева

Фатеев В рамках проекта к 100-летию Дня Независимости Республики Польша «Поляки из Санкт Петербурга и возрождение Польши» состоялась лекция кинорежиссера Михаила Фатеева «Как снять киноролик на мобильный телефон». Увлекательная лекция включила в себя как теоретический обзор так и практические
Continue reading

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka

Dzień Języka Ojczystego
Język polski jest językiem ojczystym około 46 milionów ludzi na świecie, w tym głównie w Polsce oraz wśród Polaków za granicą (Polonia). Dla Polaków jest skarbem i symbolem narodowym.
Nauka języka jest podstawą rozwoju każdej osoby i możliwości szerokiego zrozumienia kultury.

Сердечно поздравляем с 90-летием Ядвигу Антоновну Шиманскую!

Пани Ядвигу знают и любят многие, ведь она активно помогала возрождению Католической Церкви в Санкт-Петербурге, стала одним из главных организаторов Воскресной Школы для детей. Пани Ядвига является одним из основателей РОО «Санкт-Петербургского Союза поляков имени епископа Антония Малецкогого». Именно у пани Ядвиги дома проходили первые собрания общества. Пани Ядвига является хранителем лучших польский традиций поляков Санкт-Петербурга!

Деятельная, принципиальная, непримиримая, сильная и мудрая!
От всей души желаем пани Ядвиге здоровья и долгих лет! Sto lat! Sto lat!
Niech zyje, zyje nam.
Sto lat! Sto lat!
Niech zyje, zyje nam.

Jeszcze raz! Jeszcze raz!
Niech zyje, zyje nam.
Niech zyje nam

Środa Popielcowa (14.02.2018)

Z obchodami Środy Popielcowej (14.02.2018) w Kościele katolickim związany jest zwyczaj posypywania głów wiernych popiołem. Ksiądz wypowiada wtedy słowa «Prochem jesteś i w proch się obrócisz».
Zwyczaj posypywania głowy popiołem w Środę Popielcową wprowadził papież Urban II w 1091 roku. W tym czasie ustalono także, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.
Głównym celem Środy Popielcowej oraz obrzędu posypywania głów popiołem jest przypomnienie o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija.
Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim okres czterdziestodniowego postu.

Load more