Spotkanie kombatantów i mieszkańców oblężonego Leningradu

Spotkanie kombatantów i mieszkańców oblężonego Leningradu z okazji 75 rocznicy likwidacji oblężenia Leningradu odbędzie się 23 stycznia 2019 r.
w Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu.
Prosimy uczestników o rejestracje telefonicznie (921) 756-33-12

Zjednoczenie kombatantów i mieszkańców oblężonego Leningradu,
Stowarzyszenie kulturalno-oświatowe „Polonia”,
Kongres Polaków w Sankt Petersburgu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.