Встреча с Генеральным консулом Республики Польша Гжегожем Слюбовским.


Конгресс поляков в Санкт-Петербурге

приглашает членов Конгресса поляков на встречу с Генеральным консулом Республики Польша Гжегожем Слюбовским.

Встреча состоится 26/10/2019 года в 16:00
по адресу:  СПб, Литейный пр., д. 60

*****

RSO „Kongres Polaków w SPb”
Zaprasza członków Kongresu polaków na spotkanie z Konsulem Generalnym GK RP w SPb
Panem Grzegorzem Ślubowskim
Spotkanie odbędzie się 26/10/2019 roku o godzinie 16.00

Adres: SPb, Litiejnyj prospekt, dom 60

Leave a Reply

Your email address will not be published.