Спектакль «Король Лир», реж. Ян Клята, Национальный Старый театр в Кракове (Польша, Краков)

2019-10-25 19:00 - 21:00

Спектакль «Король Лир», реж. Ян Клята, Национальный Старый театр в Кракове (Польша, Краков)
Основная сцена Александринского театра, пл. Островского, 6

25 октября (пятница) в 19:00
26 октября (Суббота) в 19:00

Продолжительность: 1 час 40 минут. Спектакль идет без антракта

Язык: Польский, с русскими субтитрами

При поддержке Польского Института в Санкт-Петербурге в рамках Театральной Олимпиады 2019 состоится спектакль «Король Лир». В спектакле Яна Кляты Король Лир — уже не отец, раздающий свое королевство дочерям. Действие перенесено в подземелья Ватикана, Лир — Папа Римский, передающий власть иерархам церкви. Этим спектаклем Клята задает фундаментальные вопросы о власти человека на земле, о возможности отречения от трона, данного по Божьему благословению, о духовном измерении кончины иерарха. В феврале 2016 ушел из жизни исполнитель роли Лира, мастер польской сцены Ежи Гралек (1946–2016). С этого времени спектакль идет в измененной форме — сцены с участием Ежи Гралека демонстрируются в видеозаписи. «Король Лир» Яна Кляты — глубокое и очень человечное размышление о старости и смерти.

Приобрести билеты можно во всех кассах города, а также на сайте:

***
Spektakl „Król Lear” w reż. Jana Klaty, Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej (Polska, Kraków)
Scena Główna Teatru Aleksandryjskiego, pl. Ostrowskiego 6

25 października (piątek) o godz. 19:00
26 października (sobota) o godz. 19:00

Czas trwania: 1 godzina 40 minut bez przerwy

Język: polski, z rosyjskimi napisami

Przy wsparciu Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu w ramach Olimpiady Teatralnej 2019 zostanie zaprezentowany spektakl „Król Lear”. W spektaklu Jana Klaty król Lear nie jest już ojcem dającym córkom swoje królestwo. Akcja została przeniesiona do podziemi Watykanu, Lear to papież przekazujący władzę hierarchom kościelnym. W tym spektaklu Klata stawia fundamentalne pytania dotyczące doczesnej władzy człowieka, możliwości rezygnacji z władzy pochodzącej z łaski Bożej, duchowego wymiaru śmierci hierarchy. W lutym 2016 r. zmarł wykonawca roli Leara, mistrz sceny polskiej Jerzy Gralek (1946-2016). Od tego czasu spektakl jest wystawiany w zmienionym kształcie – sceny z udziałem Gralka są wyświetlane w formie nagrania wideo. „Król Lear” Jana Klaty to głęboka oraz bardzo ludzka refleksja nad starością i śmiercią.

Bilety można nabyć w teatralnych kasach miejskich oraz na stronie internetowej:

Leave a Reply

Your email address will not be published.