Спектакль «Ангелии. Зов», реж. Ярослав Фрет (Театр ZAR, Польша)

2019-10-22 19:30 - 21:00

Спектакль «Ангелии. Зов», реж. Ярослав Фрет (Театр ZAR, Польша)
Особняк общества «Пальма», пер. Пирогова, 18
21 октября (понедельник) в 19:30
22 октября (вторник) в 19:30

Продолжительность: 1 час. Спектакль идет без антракта

Языки: Польский, английский

При поддержке Польского Института в Санкт-Петербурге в рамках Театральной Олимпиады 2019 состоится спектакль «Ангелии. Зов». Спектакль— дань уважения создателей спектакля великому польскому поэту Юлиушу Словацкому (1809–1849) и его путешествию в Святую Землю, во время которого он написал поэму «Ангелли». «Ангелли. Зов» — музыкальная драма, созданная в ходе экспедиций по миру в поиске и познании уникальных музыкальных традиций в местах из возникновения. Международный хор исполняет песнопения разных культур и регионов. В августе 2019 году спектакль «Ангелли. Зов» был представлен также в программе Театральной олимпиады в Тоге (Япония).

Приобрести билеты можно во всех кассах города, а также на сайте::

***
Spektakl „Anhelli. Wołanie” w reż. Jarosława Freta (Театр ZAR, Polska)
Pałacyk Stowarzyszenia „Palma”, Zaułek Pirogowa 18
21 października (poniedziałek) o godz. 19:30
22 października (wtorek) o godz. 19:30

Czas trwania spektaklu: 1 godzina bez przerwy

Języki: polski, angielski

Przy wsparciu Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu w ramach Olimpiady Teatralnej 2019 zostanie wystawiony spektakl „Anhelli. Wołanie”. Spektakl jest hołdem twórców dla wielkiego poety polskiego Juliusza Słowackiego (1809-1849) oraz jego podróży do Ziemi Świętej, podczas której napisał poemat „Anhelli”. „Anhelli. Wołanie” to dramat muzyczny stworzony w trakcie ekspedycji po całym świecie w poszukiwaniu unikatowych tradycji muzycznych w miejscach ich powstania. Międzynarodowy chór wykonuje śpiewy różnych kultur i regionów. W sierpniu 2019 r. spektakl „Anhelli. Wołanie” został zaprezentowany na Olimpiadzie Teatralnej w Todze (Japonia).

Bilety można nabyć w teatralnych kasach miejskich oraz na stronie internetowej:

Leave a Reply

Your email address will not be published.