Памятная месса в Базилике Святой Екатерины.


Генеральное консульство Республики Польша в Санкт — Петербурге и РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге»
приглашают на мероприятия, посвященные годовщине массовой депортации поляков вглубь России.

9 февраля 2020 года в 13.30
Памятная месса в Базилике Святой Екатерины (Невский пр., д. 32-34)

________________________

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polski w Sankt Petersburgu oraz Kongres Polaków w Sankt Petersburgu
zapraszają na wydarzenia poświęcone rocznicy masowej deportacji Polaków w głąb Rosji.

9 lutego 2020 roku o godz. 13.30
Msza święta w Bazylice św. Katarzyny (ul. Niewskij prospekt 32/34)

Leave a Reply

Your email address will not be published.