Bezpłatny kurs nauki języka polskiego dla cudzoziemców w formie online

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach projektu „Lubelski Uniwersytet Inspiracji” uruchomił bezpłatny kurs nauki języka polskiego dla cudzoziemców w formie online. Jest to pierwszy takiego typu kurs językowy w Polsce!

Program opracowany przez wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS składa się z 40 lekcji obejmujących ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, fonetyczne oraz ortograficzne na poziomie B1. Materiał jest wzbogacony również o prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie: www.lui.lublin.eu