Конгресс поляков в СПб

Связанные предстоящие события

 • 2019-10-26 16:00 - 2019-10-26 18:00


  Конгресс поляков в Санкт-Петербурге

  приглашает членов Конгресса поляков на встречу с Генеральным консулом Республики Польша Гжегожем Слюбовским.

  Встреча состоится 26/10/2019 года в 16:00
  по адресу:  СПб, Литейный пр., д. 60

  *****

  RSO „Kongres Polaków w SPb”
  Zaprasza członków Kongresu polaków na spotkanie z Konsulem Generalnym GK RP w SPb
  Panem Grzegorzem Ślubowskim
  Spotkanie odbędzie się 26/10/2019 roku o godzinie 16.00

  Adres: SPb, Litiejnyj prospekt, dom 60