Category: Объявления из Польши

Бесплатное обучение в магистратуре университета Марии Кюри-Склодовской. Обучение на английском языке.

Poniżej przekazujemy do wiadomości informację na temat uruchamianego od 1 października 2018 roku nowego programu studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim o nazwie “Intercultural Communication in Education and the Workplace.” Są to studia bezpłatne.
Poniżej znajdują informacje w języku angielskim odnośnie ww. kierunku:

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin invites you for a new, tuition-free M.A. course “Intercultural Communication in Education and the Workplace”, with English as the language of instruction.
Modern society cannot exist without an intercultural education. Regular exposure to socio-cultural diversity helps to shape open, tolerant individuals with a competitive edge on the labour market. However, what is also important is the skill of communication and negotiation across cultures.

Please, see our websites for more detailed information on the programme:

http://www.umcs.pl/en/
https://bit.ly/2rLLUGl

Wschodnia szkoła letnia

Wschodnia Szkoła Letnia (zał. 1991) organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Gromadzi corocznie ok. 20 słuchaczy – młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych.
Wykłady prowadzi zmieniająca się grupa wybitnych specjalistów, pochodzących głównie
z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki.
Na program Szkoły składają się: seria wykładów, seminaria (kilka tematów do wyboru), objazdy naukowe
Continue reading

Informację dot. rekrutacji do Liceum Polonijnego Kolegium św. St. Kostki w Warszawie

Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłamy informację dot. rekrutacji do Liceum Polonijnego Kolegium św. St. Kostki w Warszawie.

Z wyrazami szacunku,
Edyta Niedźwiedzka
Wicekonsul, I Sekretarz
Kierownik Referatu ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu
Telefon: +7 812 3363143, faks: +7 812 2744318
VOIP: 2227143