22.06.2021 odeszła Pani Regina Szyszko — założyciel Związku Polaków (dzisiaj — Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu).

22.06.2021 odeszła Pani Regina Szyszko — założyciel Związku Polaków (dzisiaj — Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu).

Cześć Jej pamięci!