22.06.2021 odeszła Pani Regina Szyszko – założyciel Związku Polaków (dzisiaj – Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu).

22.06.2021 odeszła Pani Regina Szyszko – założyciel Związku Polaków (dzisiaj – Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu).

Cześć Jej pamięci!