Dlaczego świętujemy 11 listopada

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu 

Przedstawiamy Państwu wykład z prezentacją na temat: „Dlaczego świętujemy 11 listopada” przygotowany dla Polaków w Petersburskim Okręgu Konsularnym przez dr. hab. Tomasza Pudłockiego, prof. UJ, pełnomocnika dziekana Wydziału Historycznego UJ do spraw międzynarodowych. Zapraszamy do oglądania!

Представляем Вам лекцию-презентацию на тему «Почему мы празднуем 11 ноября», подготовленную для поляков Петербургского консульского округа доктором хабилитированным Томашем Пудлоцким, профессором Ягеллонского университета, Уполномоченным декана исторического факультета по международным вопросам. Приглашаем к просмотру!