Zapraszamy wszystkie dzieci polonijne Petersburga do udziału w wystawie “Rysujemy Polskę

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci polonijne Petersburga do udziału w wystawie “Rysujemy Polskę”, organizowaną przez
PRKOOS “Polska Macierz Szkolna”.
Termin składania zgłoszeń: do 31 października 2020 roku.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, dane kontaktowe, podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie zdjęcia lub wideo dziecka w mediach organizatora i organizacji partnerów.
Odbiór prac do 13 listopada odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu (czas, miejsce spotkania)
lub 14 listopada od 14.00 do 15.00 w miejscu wystawy.
Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone.
Dzieci biorące udział w wystawie otrzymają nagrody i dyplomy.
Wystawa odbędzie się 22 listopada br. pod adresem: Newski pr. 127, lit.E, od 14-00 do 18-00
Uwaga !W związku z regulacjami sanitarnymi podczas zwiedzania wystawy niezbędne jest spełnienie następują zaleceń:
– posiadanie maseczek i rękawiczek lub dezynfekowanie rąk;
– obowiązuje dystans społeczny.
W przypadku odwołania lub ograniczenia imprez ze względów epidemiologicznych, wystawa odbędzie się wirtualnie.

Z wyrazami szacunku,

Władysława Pawłowska
Prezes PRKOOS”Polska Macierz Szkolna “