Wideo-konferencja organizacji polonijnych Pólnocno-zachodniego regionu Rosji, organizowaną przez RSO „Kongres Polaków w Sankt-Petersburgu”

Opracowanie wideo M. Fateew

Szanowni Państwo,
pragniemy podziękować wszystkim Uczestnikom za tak liczną obecność w dniu 3 maja 2020 roku na wideo-konferencji organizacji polonijnych Pólnocno-zachodniego regionu Rosji, organizowaną przez RSO „Kongres Polaków w Sankt-Petersburgu” z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski oraz Światowego Dnia Polonii.
Konferencję poprowadiła prezes Kongresu Polaków w SPb Pani Lilia Szyszko, która serdecznie przywitała uczestników Konferencji, a było ich ponad 60.
Po krótkim filmie o Konstytucji 3 maja i wysłuchaniu Hymnu RP zotał przeczytany list od Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego oraz Wicepzewodniczącej Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami Pani Janiny Sagatowskiej i Pani Marii Koc.
Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Prelegentów, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji.
Jako pierwszy, z optymizmem i wiarą w lepszą przyszłość, przemawiał Konsul Generalny RP w SPb Grzegorz Ślubowski. Pani Magdalena Okaj (Kierownik Wydziału Ruchu Osobowego, Spraw Prawnych, Pomocy Konsularnej i Polonii ) przypomniala wszystkim ze biało-czerwone barwy i flaga RP są symbolem patriotycznych wartości– Honoru i Odwagi.
Ojciec Tomasz Wytrwał (Proboszcz Bazyliki Św.Katarzyny w Sankt Petersburgu) przypomniał że w Polsce elementem bardzo istotnym jest związek kultu maryjnego z naszą historią narodową.
Pan Heronim Grala (polski historyk, badacz dziejów Rosji, dyplomata.) w bardzo ciekawym krótkim wykładzie o Konstytucji 3 Maja zaznaczył że jak każda konstytucja, była to ustawa zasadnicza, tworząca zręby ustroju, była potrzebna do sprawnego funkcjonowania państwa. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, konstytucja była symbolem dążeń narodu, dokumentem przypominającym o tradycjach niepodległościowych naszego państwa.
Dalej był przedstawiony slajd- reportaż o złożeniu kwiatów na tablicy pamiątkowej w Bazylice Sw. Katarzyny w miejscu pochowku twórcy Konstynucji – Stanislawa Augusta Poniatowskiego, pod pomnikiem Adama Mickiewicza i przy tablicy Biskupa Antoniego Maleckiego, patrona Kongresu Polaków w SPb , o tym że w kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes dzwony odegrały Mazurek Dąbrowskiego.
Od organizacji Polonijnych glos zabrali Pan Czesław Błasik ( Prezes SKO „Polonia”), Pani Natalia Kopiecka (Prezes Autonomii Polaków w Karelii), Pani Władysława Pawłowska (Prezes PMSz w SPb), Pani Wiktoria Rechaczowa (Prezes SKO Polonia w Archangitlsku), Pani Tatiana Rakus (Dyrektor Domu Polskiego w SPb), kierowniki Zespolów folklorystycznych: Pani Natalia Szykier (zespółl „Gaik”), Pani Maria Arefjiewa (zespół “Korale”). W prezencie dla uczestników konferencji, Chór Kongresu Polaków w SPb „Polskie kwiaty” zaśpiewał polskie piosenki.
Na zakończenie przewodnicząca Konferencji Pani Lilia Szyszko przypomniała o tym że 2020 rok jest rokim Jana Pawla II i zachęciła do dania świadectwa przywiązania do papieża Polaka i wierności Jego nauczaniu, złożyła życzenia zdrowia , świetnych pomyslów i spełnienia wszystkich planów, w tym otwarcia Domu Polskiego w SPb
Szczególne podziękowania należą się dla Pani Heleny Lepioszkinej, która zabiespieczyła odpowiednią obsługę techniczną i logistyczną.

Prezes RSO “KongresPolakow w SPb”Lilia Szyszko