27 февраля (четверг) «Яцек Палкевич — человек легенда».


27 февраля в 18:30 в Польском институте (5-я Советская ул., д. 12) состоится встреча с Яцекем Палкевичем – доктором географических наук, репортером-первооткрывателем, членом элитного Королевского географического общества в Лондоне и Русского географического общества.

Beтеран пустынь и джунглей, изучил самые отдаленные уголки Сибири. Бывал на всех широтах Земли, неутомимо добывая документальные свидетельства культуры исчезающих этнических меньшинств. Однако особенно он гордится тем, что в роли добровольно «потерпевшего кораблекрушение» пересек (1975 г.) Атлантический океан в спасательной шлюпке. Летом 1996 года совершил (под флагом РГО) последнее географическое открытие века: установил точное местоположение истока Амазонки. Автор более 30 книг («В поисках золотого Эльдорадо», «По бездорожью мира») и сотен репортажей в известных европейских журналах.

Любезно просим подтвердить своё участие по электронной почте:
petersburg@instytutpolski.org


„Jacek Pałkiewicz –człowiek legenda”
27 lutego o godz. 18:30 w Instytucie Polskim (5. Sowiecka, 12) odbędzie się spotkanie z Jackiem Pałkiewiczem, doktorem nauk geograficznych, reporterem-odkrywcą, członkiem elitarnego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie i Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.

Weteran pustyni i dżungli, eksplorował najodleglejsze zakątki Syberii. Odwiedził wszystkie szerokości geograficzne Ziemi, niestrudzenie pozyskując dokumentalne dowody kultury zagrożonych mniejszości etnicznych. Szczególnie dumny jest z tego, że jako dobrowolny „rozbitek” przepłynął Ocean Atlantycki w łodzi ratunkowej (1975). Latem 1996 r. dokonał (pod flagą Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego) ostatniego odkrycia geograficznego stulecia: ustalił dokładną lokalizację źródeł Amazonki. Jest autorem ponad 30 książek („W poszukiwaniu złotego Eldorado”, „Po drogach świata”) i setek relacji w znanych europejskich pismach.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail:
petersburg@instytutpolski.org