10 февраля Встреча «Спасем от забвения!»

Генеральное консульство Республики Польша в Санкт – Петербурге и РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге» приглашают на мероприятия, посвященные годовщине массовой депортации поляков вглубь России.

10 февраля 2020 года в 19.00
Встреча «Спасем от забвения!» в Генеральном консульстве РП в Санкт-Петербурге (5-Советская ул., д. 12)

Приглашаем почтить память o репрессированных поляках, читая письменные свидетельства о депортации поляков вглубь СССР. Историк А.Э.Гурьянов (НИПЦ «Мемориал») называет конкретные даты депортаций: «В 1940 г. были проведены три операции по массовому выселению, начатые 10 февраля, 13 апреля и 29 июня, в мае и июне 1941 г. на разных территориях последовательно была проведена четвертая операция …»

Подтверждение участия на мероприятие в консульстве – до 06.02.2020 г. по электронной почте tatiana.repina@msz.gov.pl или по телефону 336-31-40.

___________________________

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polski w Sankt Petersburgu oraz Kongres Polaków w Sankt Petersburgu
zapraszają na wydarzenia poświęcone rocznicy masowej deportacji Polaków w głąb Rosji.

10 lutego 2020 roku o godz. 19.00
Spotkanie „Ocalmy od zapomnienia!” w siedzibie KG RP w Sankt Petersburgu (ul. 5-ya Sovetskaya 12)

Zapraszamy do uczczenia pamięci represjonowanych Polaków podczas czytania pisemnych dowodów deportacji Polaków w głąb ZSRR. Historyk A.E. Guryanov (Stowarzyszenie „Memoriał”) podaje konkretne daty deportacji: „W 1940 r. przeprowadzono trzy masowe deportacje, rozpoczęte 10 lutego, 13 kwietnia i 29 czerwca, natomiast w maju i czerwcu 1941 r. na różnych terytoriach konsekwentnie przeprowadzono czwartą operację… ”

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 06.02.2020 r. na adres mailowy tatiana.repina@msz.gov.pl lub telefonicznie 336-31-40.