Spotkanie w Komitecie ds. Narodowości Dumy Państwowej FR w ramach Narady prezesów organizacji polonijnych Federacji Rosyjskiej z FPNKA “Kongres Polaków w Rosji”.

W dniach 6-7 grudnia 2019 w Moskwie odbyło się spotkanie w Komitecie ds. Narodowości Dumy Państwowej FR w ramach Narady prezesów organizacji polonijnych Federacji Rosyjskiej z FPNKA “Kongres Polaków w Rosji”.

Najważniejsze punkty spotkania zostały wygłoszone przez Przewodniczącego Komitetu p. Ildara Irekowicza Gilmutdinowa – Prawna regulacja dotycząca działalności organizacji narodowościowych w Rosji i Dyrektora p. Tatianę Walerijewną Waginą Departamentu Wydziału ds. Polityki Wewnętrznej Administracji Prezydenta RF– Współpraca organizacji polonijnych z władzami w regionach , przedstawicielstwo w organach doradczych, problemy związane z działalnością stowarzyszeń w regionach

Zdjęcia: Sergiusz Fiel

.