Konkurs historyczny Patria Nostra

25 września 2019 r. miała miejsce inauguracja 5. edycji konkursu historycznego Patria Nostra. Konkurs jest skierowany do polskiej i polonijnej młodzieży na całym świecie i przewiduje przygotowanie 30. sekundowej animacji lub 45. sekundowego filmiku dot. ważnych wydarzeń związanych z historią Polski. W tegorocznej edycji tematem przewodnim jest 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej oraz 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Uczestnikami konkursu mogą być 4-osobowe drużyny składające się z 3 uczniów oraz osoby pełnoletniej (nauczyciel, rodzic, ksiądz). Do konkursu mogą przystąpić zespoły reprezentujące polską szkołę, parafię lub organizację polonijną. Termin przesyłania prac filmowych mija 9 marca 2020 r. Nagrodą główną dla zespołów, które przygotowały zwycięskie projekty filmowe jest wycieczka do Warszawy i udział w Gali Finałowej konkursu, która odbędzie się  12 maja 2019 r.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w ww. wydarzeniu. Oprócz ważnego waloru edukacyjno-historycznego, konkurs służy integracji i podtrzymywaniu związków z krajem ojczystym oraz zachęca  do pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych.

Załączamy zaproszenie Fundacji Patria Nostra do udziału w konkursie historycznym oraz jego regulamin.