22 октября Spotkanie ze słowem i piosenką pt. „Ocaleni”

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 17.10.2019 r. do godz. 15.00
na adres mailowy tatiana.repina@msz.gov.pl lub telefonicznie 336-31-40