21 сентября V Международный фестиваль «Открой свою Европу в Эрмитаже».


В субботу, 21 сентября, в здании Главного Штаба Государственного Эрмитажа пройдёт юбилейный V Международный фестиваль «Открой свою Европу в Эрмитаже». Этот ежегодный фестиваль приурочен к Европейскому дню языков, который отмечается 26 сентября. 2019 год объявлен в России Годом театра, поэтому искусство театра – один из лейтмотивов празднования. Самая яркая и насыщенная часть программы – Ярмарка культур. Двадцать стран-участниц, более двадцати мастер-классов и викторин, восемнадцать языковых уроков, четырнадцать лекций, семь выставок, пять кинопоказов, музыкальные и танцевальные выступления – всё это подарит море незабываемых впечатлений и эмоций за один субботний день.

У стенда Польского института с 11-00 до 18-00 вас ждут игры, мастер-классы, конкурсы с призами для детей и взрослых.
Отточить навыки общения на иностранном языке позволят уроки европейских языков, которые пройдут в лектории Главного штаба. Урок польского языка состоится в 15:40.
Фестиваль завершится большой концертной программой (Атриум, Главный штаб), где после 18:00 можно увидеть польские народные танцы в национальных костюмах, представленные ансамблем народного польского танца «Гаик».
В рамках вечерней программы V фестиваля «Открой свою Европу в Эрмитаже» состоится концерт Камерного хора «FESTINO» под руководством дирижёра Александры Макаровой.
В программе концерта представлены произведения выдающихся композиторов семи европейских стран – Германии, Франции, Финляндии, Польши, Венгрии, Италии и Чехии.

Будем рады видеть Вас на уникальном концерте!

Время проведения фестиваля – с 11:00 до 21:00 часов в Главном штабе (Дворцовая площадь, дом 6/8) Государственный Эрмитаж. The State Hermitage museum. Official page.
Вход бесплатный для всех гостей Фестиваля.
Подробная программа фестиваля

***
W sobotę 21 września 2019 r. w budynku Sztabu Głównym Ermitażu odbędzie się jubileuszowy, V Międzynarodowy Festiwal „Odkryj swoją Europę w Ermitażu”. Ten coroczny festiwal poświęcony jest Europejskiemu Dniu Języków, który obchodzony jest 26 września. Rok 2019 został ogłoszony w Rosji Rokiem Teatru, więc teatr jest jednym z głównych motywów obchodów. Najbogatszą częścią programu jest Jarmark Kultur. Dwadzieścia krajów, ponad dwadzieścia stoisk z warsztatami i quizami, osiemnaście lekcji językowych, czternaście wykładów, siedem wystaw, pięć pokazów filmowych, występy muzyczne i taneczne – wszystko to zapewni morze niezapomnianych wrażeń i emocji w jeden sobotni dzień.

Na stoisku Instytutu Polskiego od 11:00 do 18:00 czekają gry, warsztaty językowe i konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych.
Udoskonalić zdolności językowe będzie można na pokazowych lekcjach języków europejskich, które odbędą się w sali wykładowej Sztabu Generalnego. Lekcja języka polskiego odbędzie się o 15:40.
Festiwal zwieńczony zostanie dużym programem koncertowym (Atrium, Sztab Główny), w którym po 18:00 można będzie zobaczyć polskie tańce ludowe w regionalnych strojach, prezentowane przez Polonijny Zespół Folklorystyczny „Gaik”.
W ramach wieczornego programu V Festiwalu „Odkryj swoją Europę w Ermitażu” odbędzie się koncert Chóru Kameralnego FESTINO pod dyrekcją Aleksandry Makarowej. Program koncertu obejmuje utwory wybitnych kompozytorów z siedmiu krajów europejskich – Niemiec, Francji, Finlandii, Polski, Węgier, Włoch i Czech. Z przyjemnością zobaczymy Was na tym wyjątkowym koncercie!

Godziny trwania festiwalu: od 11:00 do 21:00 w budynku Sztabu Głównego (Plac Pałacowy, 6/8).

Wstęp bezpłatny.
Szczegółowy program