18-19 сентября Встреча «Перо или клавиатура? Писательское мастерство и другие секреты Якуба Малецкого»

Приглашаем Вас на встречу «Перо или клавиатура? Писательское мастерство и другие секреты Якуба Малецкого», которая состоится 19 сентября в 18:30 в Польском институте в Санкт-Петербурге (5-ая Советская ул., д. 12).
Якуб Малецкий – молодой польский писатель и переводчик художественной литературы с английского языка.
Якуб раскроет секреты писательского и переводческого мастерства, а также впервые представит свою новую книгу «Горизонты». Вы сможете принять участие не только в дискуссии, но и в конкурсе с памятными призами. Разговор с польским писателем, неоднократно номинированным на литературные премии и участвующим в конкурсе «Читающий Петербург», будет вести руководитель Библиотеки Польского института в Петербурге Магдалена Скибицка.
Регистрация до 17 сентября: petersburg@instytutpolski.org .

Также 18 сентября в 18:30 в Библиотеке им. В. В. Маяковского (наб. реки Фонтанки, д. 44) пройдёт встреча с Якубом Малецким.
Вход свободный, регистрация не требуется.

***
Zapraszamy 19 września o 18:30 do Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu (5-a Sowiecka, 12) na spotkanie „Pióro czy klawiatura? Warsztat pisarski i inne sekrety Jakuba Małeckiego”.
Jakub Małecki jest młodym polskim pisarzem i tłumaczem literatury pięknej z języka angielskiego.
Tego wieczoru Jakub opowie Wam m. in. o sekretach pisarskiego i translatorskiego warsztatu, a także po raz pierwszy zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Horyzonty”. Zostaniecie zaproszeni nie tylko do udziału w dyskusji, ale także do specjalnie z tej okazji organizowanego konkursu z nagrodami. Rozmowę, z wielokrotnie nominowanym do nagród w dziedzinie literatury polskim pisarzem, biorącym udział również w konkursie „Czytający Petersburg”, poprowadzi kierownik Biblioteki Instytutu Polskiego w Petersburgu Magdalena Skibicka.
Rejestracja do 17 września: petersburg@instytutpolski.org .

Również 18 września o 18:30 w bibliotece W. W. Majakowskiego odbędzie się spotkanie z Jakubem Małeckim.
Wstęp jest bezpłatny, rejestracja nie jest wymagana.