UNIA LUBELSKA – 450 ROCZNICA

Unia lLbelska

450 lat temu, 1 lipca 1569 r., senatorowie oraz posłowie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego potwierdzili i uroczyście zaprzysięgli Unię Lubelską. Akt deklarował m.in.: „Iż już Krolestwo polskie i Wielgie Księstwo litewskie jest jedno nierozdzielne i nierożne ciało, a także nierożna ale jedna a spolna Rzeczpospolita, ktora się z dwu państw i narodow w jeden lud zniosła i spoiła”.

Powołana w ten sposób Rzeczypospolita Obojga Narodów stała się jednym z najpotężniejszych organizmów politycznych ówczesnej Europy.
Unia Lubelska stabilizowała państwo, które przetrwało jeszcze dwa wieki. Mimo różnych trudności Unia Lubelska przetrwała do XVIII wieku, do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która wprowadzała jednolite państwo. Potem nastąpiły rozbiory.

W Lublinie odbędą się dziś uroczystości upamiętniające 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Głównym punktem obchodów będzie uroczyste spotkanie przedstawicieli parlamentu polskiego i litewskiego.
W uroczystościach wezmą udział marszałkowie Sejmu i Senatu, przewodniczący Seimasu, czyli sejmu litewskiego oraz delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier.