Uroczyste poświęcenie katolickiego kwartału, a także krzyża na międzywyznaniowym cmentarzu w Petersburgu.

1 czerwca 2019 r. Członkowie Kongresu Polaków w Petersburgu uczestniczyli wraz z katolikami z innych społeczności w mieście, w uroczystym poświęceniu katolickiego kwartału na cmentarzu w miejscowości Pesocznoje.
Przez kilka dziesięcioleci katolicy Petersburga oczekiwali na miejsce pochówku.
Drewniany krzyż został podarowany i przywieziony przez administrację litewskiego miasta Zarasai, oznaczający katolicką kwartal na cmentarzu.
Poświęcenia dokonał metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie abp Paweł Pezzi razem z dziekanem regionu północno-zachodniego archidiecezji Stefanem Katinelem oraz opat franciszkańskiego klasztoru w Petersburgu, Nikolaj Dubinin, proboszcze parafii katolickich w Petersburgu o. Tomasz Wytrwał, o. Krzysztof Pożarski.
Po uroczystym poświęceniu głos zebrali dyrektor Instytutu Polskiego w Petersburgu, Ewa Ziółkowska, konsul generalny Republiki Litewskiej, Dainius Numgaudis, przedstawiciele Litewskiej delegacji i społeczności a także prezes Kongresu Polaków Lilia Szyszko. Obecna była także wice-konsul RP w Petersburgu, Magdalena Okaj.
Zaśpiewał chór litewskiej społeczności.
Zdjęcia Eugeniusz Martynowicz