Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezydium Senatu RP realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” projekt pn. „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowany do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą będzie kontynuowany w 2019 r. Podobnie jak w ubiegłym roku,realizacja programu będzie odbywała się w dwóch etapach – w semestrze wiosennym roku akademickiego 2018/2019 oraz w semestrze jesiennym roku akademickiego 2019/2020.

Szczegóły dotyczące trwającego obecnie naboru na semestr wiosenny 2018/2019 znajdują się na stronie internetowej Fundacji www.pol.org.pl w zakładce „WNIOSEK O STYPENDIUM”.

 Nadmieniamy, iż każdy student aplikujący o stypendium zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza w Systemie Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS) oraz załączenia dokumentów wymienionych w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3 i 4.    Regulamin Stypendialny