Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Petersburgu w dniu 11 listopada 2018 roku.

arcybiskup Tadeusz KondrusiewiczW Ojczyzny imię, na jej cześć Podnosimy czoła dumne.

W niedzielę 11 listopada 2018 roku w Małej Bazylice Swiętej Katarzyny Aleksandryjskiej została odprawiona uroczysta msza Święta w intencji naszej Ojczyzny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Celebrował mszę Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz . W wygłoszonej podczas Mszy homilii metropolita przypomniał wiernym historię Polaków w Sankt Petersburgu, o ich roli w odbudowaniu Odrodzonej Polski i o losach i dziejach Polaków w Leningradzie w latach radzieckich. Podczas mszy na ołtarzu zostały złożone dary od RSO „Kongres Polaków w SPb”, SKO „Polonia”, zespołu „Korale”-

Ciepłe słowa skierował do wiernych Proboszcz parafii Sw. Katarzyny Ojciec Tomasz Wytrwał.

Foto: Eugeniusz Martynowicz

Foto: Denis Sczegłow

Po mszy Konsul Generalny RP w Sankt Petersburgu Andrzej Chodkiewicz złożył kwiaty na pamiątkowej płycie nad kryptą ostaniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Foto: Eugeniusz Martynowicz

Wrzyscy zgromadzeni w Kościele razem z Pracownikami KG RP w SPb, dyrektorem Instytutu Polskiego w SPb Ewą Ziółkowską, zespołami polonijnymi zaśpiewli Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Hymn POLONII.

Foto: Denis Sczegłow

Po mszy odbył się koncert zespołów polonijnych. Prezes RSO „Kongres Polaków w Sankt Petersburgu” Lilia Szyszko rozpoczełą go słowami z wiersza Karola Wojtyły : „Ojczyzna – kiedy myślę– wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam… „

Bazylika św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu

W wykonaniu zespołów polonijnych „Polskie kwiaty” Kierownik Olga Dełazari, „Korale” – dyrektor Maria Arefiejewa, „Gaik” kierownik zespołu Anastazja Szikier zabrzmiały pieśni patryotyczne: Kocham Cię, Polsko, Legiony to żołnierska nuta, Rozkwitały pąki białych róż, Czerwone maki na Monte Cassino, Deszcz, jesienny deszcz (muz. i sl. M. Matuszkiewicz), Biały Orzeł (muz. i sl. Roman Kolakowski), O, Polsko, kraju swięty (muz. F. Nowowiejski, sl. St. Belza), Madonno, Czarna Madonno, Polskie kwiaty (Tekst s. Magdalena Nazaretanka), Piękna nasza Polska cała, Płynie Wisła, płynie. I pod koniec wszyscy obecni zaśpewali Rotę (Autor: Maria Konopnicka,kompozytor: Feliks Nowowiejski)

Foto: Eugeniusz Martynowicz

W pamięć o wszytkich Polakach które nie doczekali się Niepodległości Polski zostały złożone kwiaty pod Krzyżem uratowanym przez petersburską Polkę Zofie Stepółkowską.
Видео: Михаил Фатеев

“100-летие независимости Польши.” Торжественная месса в соборе Св. Екатерины
“100-летие независимости Польши”. Выступление Генерального консула Республики Польша
“100-летие независимости Польши”. Концерт полонийных ансамблей города Санкт-Петербурга