Program stypendialny dla Polonii na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu uprzejmie informuje, że Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Nabór wniosków odbywa się w okresie od dnia 13 czerwca 2018 r. do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 15:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Zwracamy uwagę, że wspomniany nabór dotyczy studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/19, także w semestrze letnim. Oznacza to, że również osoby kończące studia licencjackie bądź inżynierskie w lutym/marcu 2019 r., a pragnące kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia od semestru letniego roku 2018/19 muszą aplikować w obecnym naborze. Ponowna możliwość ubiegania się o stypendium pojawi się dopiero za rok.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami naboru, znajdującymi się pod adresem https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-dla-polonii/ogloszenie, oraz z regulaminem Programu (https://nawa.gov.pl/images/Polonia/REGULAMIN-Polonia-II-st.pdf).