Бесплатное обучение в магистратуре университета Марии Кюри-Склодовской. Обучение на английском языке.

Poniżej przekazujemy do wiadomości informację na temat uruchamianego od 1 października 2018 roku nowego programu studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim o nazwie “Intercultural Communication in Education and the Workplace.” Są to studia bezpłatne.
Poniżej znajdują informacje w języku angielskim odnośnie ww. kierunku:

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin invites you for a new, tuition-free M.A. course “Intercultural Communication in Education and the Workplace”, with English as the language of instruction.
Modern society cannot exist without an intercultural education. Regular exposure to socio-cultural diversity helps to shape open, tolerant individuals with a competitive edge on the labour market. However, what is also important is the skill of communication and negotiation across cultures.

Please, see our websites for more detailed information on the programme:

http://www.umcs.pl/en/
https://bit.ly/2rLLUGl