Календарь событий

Obchody stulecia odzyskania niepodległości w Polsce i na świecieniepodlegla-100

Po aktualne informacje na temat bieżących wydarzeń zapraszamy na  strone:
Wydarzenia wpisujące się w oficjalne obchody stulecia

Prezentujące dokonania polskich twórców koncerty w Wiedniu, Budapeszcie i Hong Kongu, wystawy w Paryżu, Wilnie i Mediolanie, spektakle teatralne oraz projekty interdyscyplinarne – to tylko niektóre z wydarzeń zaplanowanych w kraju i za granicą w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przyjęty przez rząd w maju 2017 roku Program Wieloletni „Niepodległa” łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

W ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” działania realizują zarówno najważniejsze instytucje kultury oraz urzędy jak i organizacje pozarządowe czy samorządowe instytucje kultury. Zakłada on działania w trzech obszarach. Pierwszy priorytet obejmuje aktywność narodowych instytucji kultury podległych MKiDN. Instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inicjatywy obywatelskie będą mogły skorzystać z programu dotacyjnego w ramach drugiego priorytetu, który zostanie uruchomiony w 2018 r. Za program zagranicznych obchodów – trzeci priorytet – odpowiada Instytut Adama Mickiewicza.

Niepodległa dzieje się wszędzie i dla wszystkich.

Kalendarium głównych wydarzeń w kraju i za granicą  można pobrać tutaj:
Obchody stulecia odzyskania niepodległości w Polsce i na świecie

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego