Лекция кинорежиссера Михаила Фатеева

Фатеев В рамках проекта к 100-летию Дня Независимости Республики Польша «Поляки из Санкт Петербурга и возрождение Польши» состоялась лекция кинорежиссера Михаила Фатеева «Как снять киноролик на мобильный телефон». Увлекательная лекция включила в себя как теоретический обзор так и практические
Continue reading

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka

Dzień Języka Ojczystego
Język polski jest językiem ojczystym około 46 milionów ludzi na świecie, w tym głównie w Polsce oraz wśród Polaków za granicą (Polonia). Dla Polaków jest skarbem i symbolem narodowym.
Nauka języka jest podstawą rozwoju każdej osoby i możliwości szerokiego zrozumienia kultury.

Сердечно поздравляем с 90-летием Ядвигу Антоновну Шиманскую!

Пани Ядвигу знают и любят многие, ведь она активно помогала возрождению Католической Церкви в Санкт-Петербурге, стала одним из главных организаторов Воскресной Школы для детей. Пани Ядвига является одним из основателей РОО «Санкт-Петербургского Союза поляков имени епископа Антония Малецкогого». Именно у пани Ядвиги дома проходили первые собрания общества. Пани Ядвига является хранителем лучших польский традиций поляков Санкт-Петербурга!

Деятельная, принципиальная, непримиримая, сильная и мудрая!
От всей души желаем пани Ядвиге здоровья и долгих лет! Sto lat! Sto lat!
Niech zyje, zyje nam.
Sto lat! Sto lat!
Niech zyje, zyje nam.

Jeszcze raz! Jeszcze raz!
Niech zyje, zyje nam.
Niech zyje nam

Środa Popielcowa (14.02.2018)

Z obchodami Środy Popielcowej (14.02.2018) w Kościele katolickim związany jest zwyczaj posypywania głów wiernych popiołem. Ksiądz wypowiada wtedy słowa «Prochem jesteś i w proch się obrócisz».
Zwyczaj posypywania głowy popiołem w Środę Popielcową wprowadził papież Urban II w 1091 roku. W tym czasie ustalono także, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.
Głównym celem Środy Popielcowej oraz obrzędu posypywania głów popiołem jest przypomnienie o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija.
Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim okres czterdziestodniowego postu.

Встреча из цикла «Сохранить от забвения» «Ocalić od zapomnienia»

репрессии поляков 1940
10 февраля 2018 года, в библиотеке имени Грибоедова, состоялась встреча из цикла «Сохранить от забвения» «Ocalić od zapomnienia», посвященная полякам, депортированным в глубь России в 1940 г.

Continue reading

Поздравляем о. Кшиштофа с юбилеем!

о. Кшиштоф

 

Сердечно поздравляем о. Кшиштофа с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет и Божьего благославления!

Continue reading

GRATULUJEMY! Złota Sowa dla pana E.Koczergina.

Load more