Тематический выезд РОО «Конгресс поляков в СПб» посвящённый полякам начала XX века

Кронштадт, 10.07.21. Тематический выезд РОО «Конгресс поляков в СПб» посвящённый полякам начала XX века Томашу Парчевскому и инженеру и архитектору Владимиру Шаверновскому, с посещением бывшего католического кладбища в Кронштадте. Благодарим за участие Генеральное консульство РП в СПб и институт Польский в СПб.

Każdy, kto poznał osobiście Panią Reginę

Każdy, kto poznał osobiście Panią Reginę, wie, iż była osobą zdecydowaną i bezkompromisową, twardą wobec innych, ale i wobec siebie, a przy tym prywatnie bardzo skromną i ujmującą, wzruszającą wschodnim zaśpiewem swej polszczyzny. Nie zabiegała o poklask, uznanie, zaszczyty i ordery, bo nie one były Jej celem i potrzebą. Była nią POLSKOŚĆ, pojmowana i rozumiana tak, jak nauczoną Ją w domu rodzicielskim, jak dyktował to Jej kod genetyczny, historia rodzinna, pamięć przodków i wierność wobec ich przekonań. Właśnie w tej roli – depozytariuszki najlepszych tradycji petersburskiej Polonii – odegrała chwalebną i niepoślednią rolę: dobrze zasłużyła się Ojczyźnie Przodków, która przecież była zarazem jej Mentalną Ojczyzną.

Cześć Jej pamięci!

Prof. Hieronim Grala

b. konsul RP w Sankt Petersburgu

b. I radca Ambasady RP w Moskwie

członek Ogólnoświatowego Klubu Petersburżan

22.06.2021 odeszła Pani Regina Szyszko — założyciel Związku Polaków (dzisiaj — Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu).

22.06.2021 odeszła Pani Regina Szyszko — założyciel Związku Polaków (dzisiaj — Kongresu Polaków w Sankt Petersburgu).

Cześć Jej pamięci!

10 апреля 2021

10 апреля 2021 г., в базилике Св. Екатерины Александрийской была совершена молитва в память о жертвах катынского преступления 1940 и трагически погибших в катастрофе под Смоленском 2010 гг.. Службу провел настоятель прихода о.Томаш Вытрвал. Благодарим всех, кто принял участие в совместной молитве памяти.Особую благодарность выражаем Генеральному консульству РП и Польскому институту.

Фото: Мартынович Евгений.

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych!

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych!

Wystąpienie inauguracyjne Ambasadora Polski w Rosji Krzysztofa Krajewskiego.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Load more