Obchody Święta Niepodległości w Sankt Petesburgu.

W tym roku Święto Niepodległości obchodzilismy inaczej niż zwykle.

Wspólnie modliliśmy w Bazylice Św.Katarzyny w intencji Ojczyzny, zabrzmiały polskie piosenki patryotyczne w wykonaniu zespołu „Korale”, 14.11.20 odbyl się koncert w Kosciole Świetego Stanisława i 15.11.20 odbyło się wirtualne spotkanie z okazji Święta Niepodległości organizowane przezKongres Polaków w Sankt Petersburgu wraz z Konsulatem Generalnym RP w SPb.

W spotkaniu wzeli udział Kosul GeneralnyPan Grzegorz Ślubowski, wicekonsul Pani Magda Arsenicz, Prezesi organizacji polonijnych Północno-Zachodniego okręgu z Archangielska, Kotłasu, Pietrozawodsku, Nowgorodu Wielkiego, Sankt Petersburga, redaktor naczelny Gazety Petersburskiej, Zespół „Korale”, nauczyciele jęzka polskiego.

Spotkanie prowadziła Prezes RSO „Kongres Polaków w SPb” pani Lilia Szyszko. Moderator spotkania pani Helena Lepioszkina.

Konsulat przygotował świetny okolicznościowy film z krótkim wykładem z okazji 11 listopada. https://www.facebook.com/watch/?v=284794182857445

Dlaczego świętujemy 11 listopada

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu 

Przedstawiamy Państwu wykład z prezentacją na temat: „Dlaczego świętujemy 11 listopada” przygotowany dla Polaków w Petersburskim Okręgu Konsularnym przez dr. hab. Tomasza Pudłockiego, prof. UJ, pełnomocnika dziekana Wydziału Historycznego UJ do spraw międzynarodowych. Zapraszamy do oglądania!

Представляем Вам лекцию-презентацию на тему «Почему мы празднуем 11 ноября», подготовленную для поляков Петербургского консульского округа доктором хабилитированным Томашем Пудлоцким, профессором Ягеллонского университета, Уполномоченным декана исторического факультета по международным вопросам. Приглашаем к просмотру!

Narodowe Święto Niepodległości

W środę, 11 listopada, przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

11 listopada to dzień uznawany przez społeczeństwo za szczególnie ważny– dzień który nas połączył.

2 ноября петербургские католики помолились об усопших на территории бывшего Выборгского римско-католического кладбища.

Репортаж Михаила Фатеева

Уборка и посещение могил поляков на кладбищах Санкт-Петербурга в рамках проекта «Спасти от забвения»

Накануне Дня Всех Святых, 31 октября, члены Конгресса Поляков в Санкт-Петербурге совершили посещение и уборку польских могил на Волковском, Смоленском, Большеохтинском кладбищах Петербурга, а также посетили могилы известных поляков в Александро-Невской Лавре и в Комарово. Традиционно мероприятие поддержало Генеральное консульство Республики Польша и Польский Институт в Петербурге.

76. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godz. 17.00 w Warszawie rozpoczęły się heroiczne zmagania powstańców z hitlerowskim okupantem, które trwały do 2 października 1944 r.
Powstanie Warszawskie było największą bitwą, stoczoną podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi. Powstańcy walczyli w nim bowiem przeciwko regularnym formacjom niemieckim, bez ciężkiego uzbrojenia, samolotów, dział i czołgów. O jego wybuchu przesądziły względy polityczne, a nie położenie militarne. Było najdonioślejszym działaniem Armii Krajowej. Walki, zaplanowane na kilka dni, trwały 63 dni. Powstanie, choć nie osiągnęło celów ani wojskowych, ani politycznych, było fenomenem w skali okupowanej Europy. Dla kolejnych pokoleń Polaków stało się jednak symbolem męstwa w walce o niepodległość.

Год Яна Павла II

25 июля, в Базилике Святой Екатерины Александрийской состоялось открытие выставки «Папа диалога», посвящённая Иоанну Павлу II, подготовленной Польским Институтом в Петербурге. В открытии выставки участвовали Генеральное консульство Республики Польши Литвы, Настоятель прихода св. Екатерины, а также члены польской и литовской общин в Санкт-Петербурге. Фото: Евгений Мартынович.

Load more