Triduum Paschalne na trzy dni przed Wielkanocą

Triduum PaschalneWielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne — najważniejsze uroczystości tego tygodnia. Tworzy je również Wielki Piątek i Wielka Sobota. Istotą tych dni jest uświęcenie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, podczas której wspominany jest wjazd Jezusa do Jerozolimy i przypomnienie męki pańskiej, a kończy się poranną mszą rezurekcyjną w Wielką Niedzielę.

W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych ma miejsce uroczysta msza sprawowana w godzinach porannych przez biskupa diecezjalnego nazywana Mszą Krzyżma. Podczas niej poświęcane są nowe oleje do namaszczeń w trakcie chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. Również na tej mszy odbywa się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

W kościołach parafialnych ma miejsce tylko jedna uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana wieczorem. W jej trakcie podczas śpiewu «Chwała na wysokości» biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną i aż do niedzielnej mszy rezurekcyjnej są używane kołatki. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do tzw. «Ciemnicy» (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek

Nabożeństwo Wielkiego Piątku jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa zabitego na krzyżu. Tego dnia obowiązuje ścisły post. Jest to jeden z dwóch dni w roku (także Wielka Sobota) w którym Kościół katolicki nie sprawuje ofiary mszy. Tego wieczoru odbywa się adoracja krzyża, podczas której kapłani i wierni całują rany Jezusa. Po adoracji Najświętszy Sakrament zostaje przyniesiony z Ciemnicy i następuje komunia św. Po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do grobu.

Wielka Sobota jest przedostatnim dniem Wielkiego Tygodnia. Tradycją tego dnia, zarówno w Kościele katolickim, jak i Cerkwi prawosławnej jest święcenie pokarmów.

W tradycyjnym koszyczku wielkanocnym tzw. święconce znajdują się jaja — symbol nowego życia, kiełbasa, pieczywo — przypominający o «chlebie żywym, który zstąpił z nieba», sól — chroniąca od zepsucia, a także pieprz czy chrzan symbolizujące mękę Pańską.

Встреча «Восстановление родословной семьи польского происхождения».

Genealogia polska13 апреля РОО «Конгресс поляков в Санкт-Петербурге» провел повторную встречу «Восстановление родословной семьи польского происхождения» в связи с большим количеством интересующихся данной темой.

Лекцию прочитал вице-президент Русского генеалогического общества, члена Совета Российской генеалогической федерации Станислав Экземпляров. Он представил список сайтов, которые можно использовать для поиска польских предков, а также адреса архивов, которые не представлены в интернет. По каждому ресурсу были даны ценные рекомендации по особенностям поиска и найденной информации.

Участник встречи, Владимир Глазков, который является членом Русского генеалогического общества , поделился особенностями поиска польских корней, а Лилия Шишко рассказала об одной из своих семейных ветвей, которая участвует в съезде Гродненских Родов. http://www.rodygrodzienskie.pl/
Встречу провела председатель РОО «Конгресс поляков в СПб» Шишко Лилия
Genealogia polska

Cвятая месса в память о жертвах Катынской трагедии и авиакатастрофы под Смоленском.

6 апреля в Санкт-Петербурге, в базилике св. Екатерины Александрийской прошла святая месса в память о погибших в Катыни в 1940 году и в катастрофе под Смоленском 2010 года.
Мессу отслужил настоятель базилики св. Екатерины Томаш Вытрвал.
После мессы вице-консул Республики Польша в С-Петербурге Эдита Недзьведзка обратилась к собравшимся с речью, а также прочла последнее слово президента РП Леха Качиньского, адресованное организаторам и участникам торжественного мероприятия в Гожуве-Велькопольском в рамках 70-ой годовщины Катынского расстрела.
Вице-консул Эдита Недзьведзка и директор Польского института Эва Зюлковска возложили цветы к кресту и зажженным 96 свечам, в память о 96 погибших в авиакатастрофе, а также к выставке, подготовленной РОО «Конгресс Поляков в Санкт-Петербурге», увековечивающей жертв смоленской катастрофы. Слово также взяли председатель КПО «Полония в Санкт-Петербурге» Чеслав Бласик и председатель «Конгресса поляков в Санкт-Петербурге» Лилия Шишко, напоминая об опрельских событиях 10.04.2010, отдельно вспоминая о роли Леха Качиньского, Марии Качиньской и Мачея Плажиньского в жизни петербургских поляков, в том числе об их участии в открытии Польского дома в Петербурге.

Фото: Мартынович Евгений.

Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezydium Senatu RP realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” projekt pn. „Program stypendialny PLus – AKTYWNY STUDENT” adresowany do osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą będzie kontynuowany w 2019 r. Podobnie jak w ubiegłym roku,realizacja programu będzie odbywała się w dwóch etapach – w semestrze wiosennym roku akademickiego 2018/2019 oraz w semestrze jesiennym roku akademickiego 2019/2020.

Szczegóły dotyczące trwającego obecnie naboru na semestr wiosenny 2018/2019 znajdują się na stronie internetowej Fundacji www.pol.org.pl w zakładce „WNIOSEK O STYPENDIUM”.

 Nadmieniamy, iż każdy student aplikujący o stypendium zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza w Systemie Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS) oraz załączenia dokumentów wymienionych w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3 i 4.    Regulamin Stypendialny

Творческий вечер «Польская пресса Петербурга — Петрограда — Ленинграда».

6 апреля в Библиотеке национальных литератур (Библиотека им. А. С. Грибоедова, МЦБС им. М. Ю. Лермонтова) состоялся творческий вечер «Польская пресса Петербурга — Петрограда — Ленинграда». Мероприятие прошло в рамках Фестиваля национальной прессы в Санкт-Петербурге и было организовано  РОО «Конгресс поляков в Петербурге» совместно с Библиотекой национальных литератур и куратором фестиваля Добрянской Надеждрй . Вниманию гостей была предложена лекция доктора исторических наук, профессора — Тамары Михайловны Смирновой «Польская пресса Петрограда» и доклад председателя РОО «Конгресс поляков в Петербурге» — Лилии  Шишко «В мире современной польской прессы».
Фото: Добрянская Н., Шишко Л.


10 апреля святая месса в память о жертвах авиакатастрофы под Смоленском и жертвах Катынской трагедии.

ósma rocznica katastrofy smoleńskiejSzanowni Państwo,

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu oraz Kongres Polaków w Sankt Petersburgu uprzejmie informują, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku w Bazylice św. Katarzyny (Newskij prospekt 32/34) o godz. 19.00 odbędzie się msza święta oraz wspólna modlitwa w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i Tragedii Katyńskiej.

Уважаемые дамы и господа,

Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге, а также «Конгресс Поляков в Санкт-Петербурге» любезно информируют, что 10 апреля 2019 года в базилике св. Екатерины Александрийской (Невский проспект, 32-34) в 19.00 состоится святая месса в память о жертвах авиакатастрофы под Смоленском и жертвах Катынской трагедии.

Propozycje z Polski

Propozycje z Polski można zobaczyć na stronie
http://www.polacyspb.ru/propozycje-z-polski/

Load more